Home > ΙΣΤΟΡΙΑ / Το Σύμπλεγμα του Αγάλματος της Φτερωτής Νίκης της Σαμοθράκης

Το Σύμπλεγμα του Αγάλματος της Φτερωτής Νίκης της Σαμοθράκης

Γρηγόρης Αλεξάνδρου Καλογερόπουλος

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 27,00 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΙΣΤΟΡΙΑ
 • Copyright
 • Κωδ. Καταλ.6-Ε-290
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος -
 • Σελίδες 446
 • ISBN 978-960-508-319-9
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789605083199
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr

Ο σύμπλεγμα του Αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, δημιούργημα της Αρχαίας Ελληνιστικής μας εποχής, όπως είναι γνωστό, μετά την εύρεση του στο νησί της Σαμοθράκης, στις 15 Απριλίου 1863, από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Αδριανούπολη, Κάρολο ΣΑΜΠΟΥΑΖΟ, μεταφέρθηκε στη Γαλλία και κοσμεί από τότε, 11 Μαΐου 1864, μέχρι σήμερα το Μουσείο του Λούβρου μέσα στο οποίο βρίσκεται κι άλλο ένα άγαλμα της Ελληνιστικής Γλυπτικής, το Αγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Και τα δύο αυτά αποτελούν τα αξιολογότερα εκθέματα του Μουσείου, πραγματικές εικόνες για τα εκατομμύρια επισκεπτών που τα θαυμάζουν κατ’ έτος.

Ο Ιστορικός, Αρχειοδίφης και Δρ. του Πανεπιστημίου της Σορβόν­νης κ. Γρηγόρης ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, διαμένων μόνιμα στο Παρίσι και ερευνησας επί σειρά ετών τα αρχεία όλων των τότε δημοσίων Γαλλικών Υπηρεσιών, μας παρου­σιάζει το ιστορικό του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, βασιζόμενο σε πηγές αδιάσειστες από τα αρχεία αντίγραφα των οποίων παρουσιάζονται μέσα στην παρού­σα μελέτη, τα οποία αρχεία δεν ήταν ανοικτά προηγουμένως και οι όποιες μελέτες δια­φέρουν αισθητά από τις μελέτες των κατά καιρούς Γάλλων συγγραφέων, οι οποίοι είχαν και την απόλυτη αποκλειστικότητα επ’ αυτού του θέματος. Από ελληνικής πλευ­ράς αν και το θέμα εκρίνετο σημαντικό δεν είχαμε μέχρι στιγμής μια σημαντική ιστορι­κή μελέτη. Ότι δε εγράφη ητο σχεδόν πιστή αντιγραφή των κατ’ εποχή Γάλλων συγ­γραφέων.

Από την παρουσιαζόμενη ανταλλασσόμενη χειρόγραφη αλληλογραφία μεταξύ των τότε δημοσίων γαλλικών υπηρε­σιών δίνει νέες διαστάσεις στον ορίζοντα του ιστορικού της εύρεσης και επί της υποτι­θέμενης νόμιμης απόκτησης από Γαλλικής πλευράς του εν λόγω αγάλματος.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με την χρονολόγηση κατασκευής του εν λόγω συμπλέγμα­τος της Νίκης της Σαμοθράκης, το όνομα του γλύπτη ο οποίος το λάξευσε και του ονό­ματος του χορηγού στη Σαμοθράκη αυτής της προσφοράς, που όλα αυτά δεν είναι μέχρι σήμερα γνωστά μετά πάσης βεβαιότητας, δίδονται για όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στο βιβλίο αυτό σημαντικές ιστορικές πηγές από κείμενα αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων Ιστορικών, τα οποία κείμενα και αναλύσεις επ’ αυτών τείνουν να επιλύουν οριστικά τα δυσεπίλυτα αυτά προβλήματα.

Συνοπτικά Περιεχόμενα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ
- Οι Πρώτοι Σύγχρονοι Ερευνητές στη Σαμοθράκη
- Η εύρεση του Αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης από τον Γάλλο Διπλωμάτη Κάρολο Σαμπουαζό στις 15 Απριλίου 1863
- Εικόνες των μεταφερθέντων ευρημάτων από τον Κάρολο Σαμπουαζό κατά την πρώτη του αποστολή στη Σαμοθράκη το 1863
ΝΕΕΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
- Η περίπτωση του Λογίου Νικολάου Φαρδύ από τη Σαμοθράκη το 1892

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
- Εκδοχές για τον Γλύπτη και τον Εντολοδόχο του Αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης
- Οι διάφορες διατυπωθείσες αστήρικτες για μας εκδοχές ως προς το Γλύπτη καθώς και του ονόματος του εντολοδόχου για να γίνει αυτή η πλουσιοπάροχη προσφορά
- Η γεωπολιτική κατάσταση στην Ελλάδα 323 - 168 πΧ
- Οι τρεις ΡωμαιοΜακεδονικοί πόλεμοι 215-168 π.Χ
- Οι Φιλολογικές Πηγές
- Η επίσημη εκδοχή από το Μουσείο του Λούβρου περί της χρονολόγησης του Γλύπτου και του σκοπού για τον οποίο έγινε το αγαλμα της Νίκης της Σαμοθρακης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
- Το όνομα του Εντολοδόχου ο οποίος πλήρωσε τα έξοδα για την κατασκευή του αγαλματος της Νίκης της Σαμοθράκης περί το 250 π.Χ. (Πραγματεία μας που δημοσιεύεται για πρώτη φορα)
- Το Νεώριο

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
- Ο Γλύπτης που λάξευσε το άγαλμα της Νίκης της Κυρηναίας πιθανότατα καλλιτέχνησε και το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης; (Πραγματεία μας που δημοσιεύεται για πρώτη φορά)
- Η αρχαία Ελληνική πόλη Κυρηνη της Βορείου Αφρικής
- Η περίπτωση του γλύπτη ΒόηΟου η Βοηθού από την Καρχηδόνα και όχι από την Χαλκηδόνα όπως εσφαλμένα αναγράφεται ως ο πιθανός κατασκευαστής του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης;
Ο ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Ι: Μεταρφορά του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης
II: Ο Κάρολος Σαμπουαζό 1865-1868 Γενικός Πρόξενος Γαλλίας στα Γιάννενα της Ηπείρου, 1866-1868
III: Η πρόσφατη ανακαίνιση του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης Σεπτέμβριος 2013-Ιούλιος 2014
IV: Το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης προ του μικροσκοπίου κατά την ανακαίνιση 2013-2014
V: Το νέο σύνολο του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, όψη από την αριστερή πλευρά μετά την ανακαίνιση 2013-2014
VI: Το νέο σύνολο του αγάλματος της Νίκης της Σαμοθράκης, όψη από την δεξιά πλευρά μετά την ανακαίνιση 2013-2014
VII: Το άγαλμα της Νίκης της Σαμοθράκης μέσα στα εργαστήρια του Μουσείου του Λούβρου κατά την ανακαίνιση 2013-2014
VIII: Αναπαραστάσεις των μεγαλύτερων πλοίων κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους
IX: Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης
X: Η Προστασία από τον Διεθνή Εκπολιτιστικό Οργανισμό


Εισαγωγή και Αναλυτικά Περιεχόμενα: