Home > ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Anita Woolfolk

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 58,30 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • Copyright 03/06/2020
 • Κωδ. Καταλ.6-Ε-281
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 86200748
 • Σελίδες 784
 • ISBN 978-960-508-299-4
 • Διαστάσεις 21 x 29
 • Barcode 9789605082994
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr

Η ύλη του βιβλίου θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαίδευση και τη μάθηση, από τους εθελοντές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς έως τους διδάσκοντες σε κάποιο κοινοτικό πρόγραμμα για ενηλίκους με διαταραχές. 

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερη τεχνική ορολογία με έμφαση στα εκπαιδευτικά συμπεράσματα και στις εφαρμογές της έρευνας πάνω στην ανάπτυξη του παιδιού, τη γνωστική επιστήμη, τη μάθηση, την κινητοποίηση, τη διδασκαλία και αξιολόγηση, σε συνδυασμό με ευφυείς διερευνήσεις των αναδυόμενων τάσεων στον τομέα και στην κοινωνία οι οποίες επηρεάζουν τη μάθηση, όπως η ποικιλομορφία των μαθητών, η συμπερίληψη μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, η εκπαίδευση και η νευροεπιστήμη, η εκπαιδευτική πολιτική και η τεχνολογία.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες και οι ιδέες που προέρχονται από τις έρευνες στον τομέα της εκπαιδευτικής ψυχολογίας μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, συμβάλλοντας στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά στη διαδικασία της διδασκαλίας.

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο απόψεις σχετικά με κάποιο αμφιλεγόμενο ζήτημα, παρέχοντας συγκεκριμένες εφαρμογές των θεωριών ή των αρχών που εξετάστηκαν, ρεαλιστικά σενάρια μέσα από τάξεις, συνοπτικές και χρήσιμες αρχές διδασκαλίας με βάση τις έρευνες. Επίσης, πολλά παραδείγματα, αποσπάσματα μαθημάτων, περιπτωσιολογικές μελέτες, κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και πρακτικές συμβουλές από πολλούς πεπειραμένους δασκάλους.
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.  Δάσκαλοι, Διδασκαλία και Εκπαιδευτική Ψυχολογία

ΜΕΡΟΣ Ι • ΜΑΘΗΤΕΣ
2.  Η Γνωστική Ανάπτυξη
3.  Η Προσωπική, Κοινωνική και Ηθική Ανάπτυξη
4.  Οι Διαφορές των Μαθητών και οι Μαθησιακές τους Ανάγκες
5.  Γλωσσική Ανάπτυξη, Γλωσσική Ποικιλομορφία και Εκπαίδευση Μεταναστών
6.  Κουλτούρα και Ποικιλομορφία 226

ΜΕΡΟΣ ΙΙ • ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ
7.  Συμπεριφορικές Απόψεις για τη Μάθηση
8.  Γνωστικές Απόψεις για τη Μάθηση
9.  Πολύπλοκες Γνωστικές Διεργασίες
10.  Επιστήμες της Μάθησης και Κονστρουκτιβισμός
11.  Κοινωνικές Γνωστικές Απόψεις Πάνω στη Μάθηση και στα Κίνητρα
12.  Τα Κίνητρα στη Μάθηση και στη Διδασκαλία

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ • ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΝΤΑΣ
7.  Συμπεριφορικές Απόψεις για τη Μάθηση
8.  Γνωστικές Απόψεις για τη Μάθηση
9.  Πολύπλοκες Γνωστικές Διεργασίες


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Η Anita Woolfolk Hoy γεννήθηκε στο Fort Worth του Τέξας, όπου η μητέρα της δί­δασκε ανάπτυξη του παιδιού στο TCU και ο πατέρας της ήταν ένας από τους πρώτους εργαζόμενους στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι μια γνήσια Τεξανή -όλα τα πτυχία της προέρχονται από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, ενώ το τελευταίο από αυτά είναι Διδακτορικό. Μετά την αποφοίτηση, εργάστηκε ως ψυχολόγος για παιδιά στην πρω­τοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε δεκαπέντε κομητείες του κεντρικού Τέξας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην ανώτερη εκπαίδευση ως καθηγήτρια εκ­παιδευτικής ψυχολογίας στο Rutgers University και έπειτα μεταφέρθηκε στο Ohio State University το 1994. Σήμερα είναι Επίτιμη Καθηγήτρια στην Πολιτεία του Οχάιο.

Η έρευνα της Anita εστιάζει στην κινητοποίηση και στη νόηση, συγκεκριμένα στην αίσθηση αποτελεσματικότητας των μαθητών και των διδασκόντων και στις πεποιθήσεις των διδασκόντων για την εκπαίδευση. Γ ια πολλά χρόνια ήταν συντάκτρια του περιοδικού Theory Into Practice, το οποίο παρουσιάζει τις καλύτερες ιδέες από την έρευνα στους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς. Μαζί με φοιτητές και συναδέλφους, η Anita έχει δημοσιεύσει πάνω από ογδόντα βι­βλία, κεφάλαια βιβλίων και ερευνητικά άρθρα. Έχει τελέσει Αντιπρόεδρος της Division K (Διδασκαλία και Εκπαί­δευση Διδασκόντων) της American Educational Research Association (Αμερικανική Εταιρεία για την Εκπαιδευτική Έρευνα), και Πρόεδρος της Division 15 (Εκπαιδευτική Ψυχολογία) της American Psychological Association (Αμερι­κανική Ψυχολογική Εταιρεία). Λίγο πριν ολοκληρώσει τη δέκατη τρίτη έκδοση της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, συ­νεργάστηκε με τη Nancy Perry από το University of British Columbia για τη συγγραφή της δεύτερης έκδοσης του Child Development (Ανάπτυξη του Παιδιού) (Pearson, 2015), ενός βιβλίου για όλους όσους εργάζονται με παιδιά και τα αγαπούν.