Home > ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Διεθνής εμπειρία και Ελληνική προσέγγιση, με έρευνα στις μεγάλες επιχειρήσεις που ανήκουν στο Δίκτυο ΕΚΕ

Λεωνίδας Θ. Πουλιόπουλος, Αμαλία Π. Τριανταφυλλίδου, Θεόφιλος Λ. Πουλόπουλος

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 11,66 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • Copyright 12/07/2018
 • Κωδ. Καταλ.6-Ε-236
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 68403528
 • Σελίδες 154
 • ISBN 978-960-508-263-5
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789605082635
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 280

Η Καινοτομία αυτής  της μελέτης είναι, ότι σε ερευνητικό επίπεδο κατέδειξε την αναγκαιότητα για θεσμοθέτηση της ΕΚΕ, ότι η στρατηγική επιλογής της ΕΚΕ δημιουργεί συγκριτικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και ότι η ΕΚΕ είναι αναπόσπαστο μέρος της Ολιστικής Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι του ερευνητικού μέρους της μελέτης αυτής ήταν οι εξής: α) να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των στελεχών για τα οφέλη και την υπεραξία της ΕΚΕ, β) ποιές είναι οι αντιλήψεις των στελεχών για τη θεσμο­θέτηση της ΕΚΕ, γ) σε ποιό βαθμό επηρεάζει η δομή ή η δραστηριότητα μιας επιχείρησης τις αντιλήψεις των στελεχών για την εφαρμογή της ΕΚΕ, δ) εάν θα πρέπει και από ποιόν να αξιολογούνται οι επιχειρήσεις, ε) σε ποια πεδία άσκη­σης ΕΚΕ δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα οι επιχειρήσεις.

Η επιλογή των εταιρειών, στις οποίες απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο, προ- κειμένου να διεξαχθεί η έρευνα έγινε από το Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ, στο οποίο ανήκουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποι­ούνται στον ελλαδικό χώρο.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
-Εννοιολογική Οριοθέτηση του Θέματος
-Η Εσωτερική Διάσταση της ΕΚΕ
-Η Εξωτερική Διάσταση της ΕΚΕ

2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
-Οι Βαθμοί Κοινωνικής Ευθύνης
-Αντίληψη και Πρακτική Εφαρμογή της ΕΚΕ
-Μάρκετινγκ και ΕΚΕ

3: ΝΟΜΙΚΟ-ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ
-Συνθήκες και Πρωτοβουλίες
-Ηθικό Πλαίσιο, Αρχές και Υπεραξία
-Καινοτομίες στην ΕΚΕ

4: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-Σκοπός της Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα
-Αποτελέσματα της Έρευνας
-Συμπεράσματα, Διαπιστώσεις, Προτάσεις
-Η Συνεισφορά της Έρευνας


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser )

 

 

( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser )

 

Δρ. Πουλιόπουλος θ. Λεωνίδας, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Γεννήθηκε στην Καστοριά, σπούδασε στην Βιέννη και το Λίντς της Αυστρίας. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Mag. rer. Soc. Oec) των Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του κρατικού Πανεπιστήμιου Jo­hannes Keppler Universitaet, Linz, Austria. Περαίωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A. executive) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Σχολής Κοινωνικών Επιστήμων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με ερευνητικό έργο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Εργάσθηκε για 25 περίπου χρόνια στον ιδιωτικό τομέα ως προϊστάμενος λογιστηρίου και γενικός διευθυντής σε ανώνυμες εταιρείες, καθώς επίσης και στο Δήμο του Νομού Καστοριάς ως υπεύθυνος εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής. Εργάσθηκε στο ΤΕΙ Καστοριάς από το 1999 ως επιστημονικός συνεργάτης, από το 2007 ως μόνιμος καθηγητής εφαρμογών και από το 2016 ως επίκουρος. Διδάσκει Λογιστική και Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει γράψει 3 μονογραφίες (μια στα Γερμανικά, και δύο στα Ελληνικά) δημοσίευσε διάφορα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και αρθρογραφεί σε διάφορες κυρίως τοπικές εφημερίδες, για θέματα του κλάδου της γούνας, τοπικής ιστορίας κ.λπ..

Τα ερευνητικά διδακτικά και επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την τοπική Ιστορία της Καστοριάς σε σχέση με την βιοτεχνία της γούνας καθώς και τη σύνδεση της τοπικής οικονομίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.


Δρ. Τριανταφυλλίδου Αμαλία Επιστημονική Συνεργάτης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

Η Δρ. Αμαλία Τριανταφυλλίδου είναι Διδάκτωρ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Μάρκετινγκ. Είναι κάτοχος B. Sc στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και M. Sc στη Διοίκηση Υπηρεσιών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2009 είναι επιστημονική συνεργάτης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (πρώην Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας). Έχει διδάξει μαθήματα όπως Συμπεριφορά Καταναλωτή και Χρήστη Διαδικτύου, Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων, Στρατηγική Ολοκληρωμένων Επικοι­νωνιών, Δημοσκοπήσεις, Διαχείριση Εταιρικής Ταυτότητας και Επωνυμίας, Μάρκετινγκ ΜΜΕ, και Σεμινάριο Τελειοφοίτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με το στρατηγικό μάρκετινγκ, τη διαχείριση κρίσεων, τη συμπεριφορά του καταναλωτή, την καταναλωτική εμπειρία, την word-of-mouth επικοινωνία μεταξύ των καταναλωτών, τις δημόσιες σχέσεις, τα social media, και το ηλεκτρονικό πολιτικό μάρκετινγκ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε γνωστά διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως International Journal of Contemporary Hospitality Management, Public Relations Review, Journal of Con­sumer Behaviour, Journal of Travel and Tourism Marketing, Marketing Intelligence and Planning, Journal of Consumer Marketing, Journal of Hospitality Marketing & Management, Journal of Vacation Marketing, κ.α. Επίσης, έχει δημοσιεύσει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως Εuropean Marketing Academy Conference, Academy of Marketing Conference, International Conference for e-Democracy and Open Gov­ernment (CeDEM), International Conference on E-Activities, International Conference on Human-Computer Interaction, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), International Conference on Recent Advances in Retailing and Consumer Services Science, και International Conference on e-Democracy.


Πουλιόπουλος Λ. Θεόφιλος (Υποψ. Δρ.)

Ο Θεόφιλος Πουλιόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Αθλητικής Διοίκησης, μεταπτυχιακού τίτλου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και μεταπτυχιακού τίτλου στις Ολυμπιακές σπουδές. Είναι υποψήφιος Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έχει εργασθεί δύο χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σαν ερευνητής/εξωτερικός συνεργάτης, όπου δίδαξε και διάφορα μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο. Έχει εργαστεί στην διοργάνωση διεθνών τουρνουά ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει συνεισφέρει σε προγράμματα Erasmus plus, σε συλλογική πανευρωπαϊκή έκδοση για τον αθλητισμό και τον ιδιωτικό τομέα και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά.