Home > ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ - ΕΝΔΥΣΗ / Κλωστοϋφαντουργία Ι. Τεχνολογία Ινών & Νημάτων

Κλωστοϋφαντουργία Ι. Τεχνολογία Ινών & Νημάτων

Sarah J. Kadolph

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 37,10 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ - ΕΝΔΥΣΗ
 • Copyright 20/01/2015
 • Κωδ. Καταλ.6-E-131
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 41963571
 • Σελίδες 334
 • ISBN 978-960-508-157-7
 • Διαστάσεις 21 x 29
 • Barcode 9789605081577
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Έγχρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 887

Η δυναμική εξέλιξη των κλάδων της Κλωστοϋφαντουργίας και της Ένδυσης, οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής και επεξεργασίας των Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των Ενδυμάτων αλλά και η έλλειψη Ελληνόγλωσσων βιβλίων αυτού του αντικειμένου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες της ένδυσης καθιστά αναγκαία την ύπαρξη αυτού του βιβλίου.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε έναν που θέλει να προσεγγίσει τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα από την πλευρά του Σχεδιαστή Μόδας και του Τεχνολόγου ενδύματος. Η δομή του παρόντος βιβλίου είναι τέτοια, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να μελετήσει όλα τα υλικά και τις επεξεργασίες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενδυμάτων αλλά και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, τις επιθυμητές ιδιότητες και λειτουργικότητα.
 
Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο τόμο, που αφορά το βιβλίο αυτό, ο αναγνώστης, μπορεί να μελετήσει και να κατανοήσει τη σημαντικότητα των ιδιοτήτων των κλωστοϋφαντουργικών ινών και των νημάτων, απαραίτητες για τη δημιουργία ποιοτικών των τελικών προϊόντων. Ο συνδυασμός των ιδιοτήτων των ινών και οι μέθοδοι νηματοποίησης, δίνουν μια τεράστια ποικιλομορφία νημάτων και υφασμάτων τα οποία με τη σειρά τους δίνουν μεγάλη δυνατότητα δημιουργίας ενδυμάτων και άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με συγκεκριμένες και μοναδικές ιδιότητες.
 
Έτσι, ο Τεχνολόγος Ενδύματος και ο Σχεδιαστής Μόδας θα είναι σε θέση να επιλέξει τα κατάλληλα υφάσματα από τις κατάλληλες πρώτες ύλες και με τις κατάλληλες επεξεργασίες για την επίτευξη του στόχου του.
 
Αυτό το βιβλίο θα βοηθήσει τους φοιτητές:
• να χρησιμοποιούν σωστά την ορολογία της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης,
• να γνωρίσουν τους νόμους και τους κανονισμούς της απαιτούμενης σήμανσης που ρυθμίζουν την κατανομή των υφασμάτων,
• να κατανοήσει το πώς επιδρούν οι διαδικασίες παραγωγής και επιλογής συστατικών στην απόδοση των προϊόντων, στο κόστος και στην ικανοποίηση του καταναλωτή,
• να αναγνωρίζει τις δυνάμεις που καθορίζουν την ανάπτυξη των προϊόντων και των διαδικασιών επεξεργασίας,
• να ταυτοποιεί τον τύπο ινών, τον τύπο νημάτων και τη μέθοδο κατασκευής των υφασμάτων,
• να προβλέπει τη συμπεριφορά των υφασμάτων ή των τελικών προϊόντων με βάση τη γνώση των ινών, νημάτων, των μεθόδων κατασκευής και επεξεργασίας σε σχέση με την πληροφοριακή σήμανση του προϊόντος,
• να επιλέγει τις κατάλληλες πρώτες ύλες για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με βάση την επιθυμητή τελική χρήση και τη ζήτηση της αγοράς σχετικά με την απόδοση και τη λειτουργικότητα του τελικού προϊόντος,
• να επιλέγει τις κατάλληλες οδηγίες φροντίδας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
• να κατανοήσει κάποια θέματα που σχετίζονται με την αειφορία και την ποιότητα του περιβάλλοντος σε σχέση με την παραγωγή, τη χρήση, τη φροντίδα και την απόρριψη (μετά το κλείσιμο του κύκλου ζωής) ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος,
• να αναπτύσσει ενδιαφέρον και εκτίμηση για την κλωστοϋφαντουργία και τα προϊόντα της.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ I: Εισαγωγή στην Κλωστοϋφαντουργία
1 Εισαγωγή
2 Ανάπτυξη Προϊόντων από Κλωστοϋφαντουργικής Άποψης
 
ΜΕΡΟΣ II: Ίνες
3 Οι Κλωστοϋφαντουργικές Ίνες και οι Ιδιότητες τους
4 Φυσικές Φυτικές Ίνες (Κυτταρινικές)
5 Φυσικές Ζωικές Ίνες (Πρωτεϊνικές)
6 Η Διαδικασία Παραγωγής Τεχνητών Ινών
7 Τεχνητές Ίνες Αναγεννημένης Κυτταρίνης και Πρωτεΐνης
8 Συνθετικές Ίνες
9 Ίνες Ειδικών Χρήσεων
 
ΜΕΡΟΣ III: Νήματα
10 Επεξεργασία νημάτων
11 Ταξινόμηση Νημάτων
 
Παραρτήματα:
A Ονομασίες Ινών σε άλλες γλώσσες
B Ίνες που δεν παράγονται πλέον στις ΗΠΑ
Γ Επιλεγμένες Εμπορικές Ονομασίες Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων και Επεξεργασιών
Δ Παγκόσμιος χάρτης
Ε Πρότυπη Ορολογία Φροντίδας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser )

 

 

( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser )

 

Η Sara J. Kadolph

είναι καθηγήτρια στον τομέα Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυ­σης στο IowaStateUniversityinAmes, Iowa, όπου διδάσκει επί 30 χρόνια.
 
Διδάσκει αρκετά μαθήματα σχετικά με τα υφάσματα: χημεία, βαφές, έλεγχο ποιότητας και συντήρηση υφασμάτων. Η Dr. Kadolph έχει πάρει πολλά βραβεία για διδασκαλία και παροχή συμβουλών και επαγγελματική απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων βραβείων για εξαιρετική διδασκαλία από το Διεθνή Σύνδεσμο Κλωστοϋφαντουρ­γίας και Ένδυσης (InternationalTextilesandApparelAssociation), IowaStateUniversity και το Σύνδεσμο Επιστημών Οικογένειας και Προστασίας των Κατανα­λωτών της Iowa (IowaAssociationofFamilyandConsumerSciences). Διευθύνειτην Donna R. Danielson Professorship in Textiles and Clothing. Συνεργάζεται με το Διεθνή Σύνδεσμο Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και το WakonseFellow.
 
HDr. Kadolph είναι σύμβουλος σε εταιρείες σχετικές με υφάσματα για λύση προβλημάτων ποιότητας, για εκπαίδευση ομάδων σχεδίασης για βελτίωση προϊ­όντων, για επιλογές υλικών, εκτίμηση ιδιοτήτων υφασμάτων, καταγραφή χαρα­κτηριστικών και ανάπτυξη προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας.
 
Οιεκπαιδευτικέςκαιερευνητικέςτηςδραστηριότητεςέχουνδημοσιευτείστο Clothing and Textiles Research Journal, The Journal of the Society of International Natural Dyeing, the Journal of the Korean Society for Clothing Industry, The Journal of Consumer Education, the Journal of Family and Consumer Sciences, the International Journal of Clothing and Science Technology, καιάλλα. Το συγκε­κριμένο βιβλίο της «Textiles» διδάσκεται σε κολλέγια και πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.