Home > ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ / Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων

Harterich Manfred

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 74,20 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • Copyright 17/03/2014
 • Κωδ. Καταλ.6-E-108
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 33154413
 • Σελίδες 642
 • ISBN 978-960-508-119-5
 • Διαστάσεις 21 x 29
 • Barcode 9789605081195
 • Εξώφυλλο σκληρό
 • Γλώσσα ελληνικό
 • Εσωτερικό έγχρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 1910

Η νέα έκδοση του βιβλίου «Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων» απευθύνεται σε σπουδαστές και επαγγελματίες της κατεύθυνσης του τεχνικού υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού-κλιματισμού, εγκαταστάσεων πετρελαίου και δικτύων αερίων καυσίμων.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν προσαρμοστεί στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Καλύπτουν ολόκληρη τη διδακτέα ύλη των επαγγελματικών σχολών διετούς ή πολυετούς φοίτησης και ανταποκρίνονται στους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς αυτού του επαγγελματικού τομέα, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία και τις συναφείς τεχνικές προδιαγραφές, ιδιαίτερα τις προδιαγραφές EN, ΕΛΟΤ και DIN. Τα θέματα περί Προστασίας Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Εργασίας λαμβάνονται επίσης υπόψη στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

Το παρόν βιβλίο έχει χωριστεί σε 16 Κεφάλαια. Τα Κεφάλαια 1 έως 15 πραγματεύονται σε 15 Διδακτικά Πεδία (πιστωτικές μονάδες κατά EKVET) την Τεχνολογία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων. Το Κεφάλαιο M περιλαμβάνει Μελέτες - Έργα (Πρότζεκτ) με λύσεις, καθώς και άλλα παραδείγματα έργων και ασκήσεις που υπερβαίνουν το στενό πλαίσιο των επιμέρους διδακτικών πεδίων. Η δομή του βιβλίου ακολουθεί μια τυπική ανάθεση ολοκληρωμένων έργων, τα οποία περιγράφονται στο Κεφάλαιο Μ πριν από το Ευρετήριο όρων του βιβλίου.

Το έργο περιγράφεται με βάση την τομή διαμέσου μιας πολυκατοικίας και συμπεριλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης. Τα κεφάλαια του βιβλίου ασχολούνται με τμήματα του τυπικού αυτού έργου. Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντιστοιχεί ένα εικονόγραμμα, το οποίο απεικονίζεται στο περιθώριο κάθε σελίδας και παραπέμπει στα περιεχόμενα του βιβλίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα.

Διδακτική μεθοδολογία: Σε κάθε διδακτικό πεδίο προηγείται σαν άσκηση μία ανάθεση έργου ως παραγγελία του πελάτη. Τα θεματικά πεδία κάθε διδακτικού πεδίου κατατάσσονται σε αντικείμενα τεχνολογικά, μαθηματικά, σχεδιαστικά και προγραμματισμού εργασιών. Με τον τρόπο αυτό η διδασκαλία προσαρμόζεται στις πρακτικές απαιτήσεις. Φράσεις που πρέπει να απομνημονευτούν και μαθηματικοί τύποι, καθώς και ερωτήσεις για τον έλεγχο της μάθησης έχουν τυπωθεί έγχρωμα για να ξεχωρίζουν. Περισσότερες από χίλιες πολύχρωμες φωτογραφίες και εικόνες, πίνακες και διαγράμματα διευκολύνουν την αυτοδύναμη μελέτη των θεματικών πεδίων από τον αναγνώστη.

Τα διδακτικά πεδία ολοκληρώνονται με τη λύση των επιμέρους προβλημάτων της αντίστοιχης ανάθεσης έργου και της υλοποίησής του. Επιπλέον πρακτικές εφαρμογές εξυπηρετούν την εμπέδωση και εξάσκηση της διδαχθείσας ύλης. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου (Μ) περιγράφονται ολοκληρωμένα έργα-μελέτες, όπου εφαρμόζεται το σύνολο των γνώσεων που έχει αποκομίσει ο αναγνώστης από τα προηγούμενα κεφάλαια.

Το βιβλίο «Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων» απευθύνεται σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευομένους Επαγγελματικών και Τεχνικών Σχολών, καθώς και σε ασκούμενους σε τεχνικές εταιρίες και επιχειρήσεις. Είναι επίσης κατάλληλο για Σχολές Ινστιτούτων και Κολλεγίων, Σχολές Τεχνολόγων και Μηχανικών Πολυτεχνικών Σχολών για την ανανέωση και εμπέδωση των βασικών γνώσεων και για δομές διά βίου κατάρτισης. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες για γρήγορη ενημέρωση ή ως πηγή πληροφοριών. Το παρόν βιβλίο μπορεί να έχει απήχηση και σε άτομα που προετοιμάζονται για σπουδές ή αναζητούν απαντήσεις σε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησής τους.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

01  Κατασκευές με εργαλεία χεριού
2α Κατασκευές τμημάτων της εγκατάστασης με χρήση μηχανημάτων
2β Επεξεργασία και εκτέλεση παραγγελιών
03  Κατασκευή απλών υποσυστημάτων σωληνώσεων
04  Συντήρηση τεχνικών συστημάτων (δικτύων σωληνώσεων)
05  Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης
06  Εγκαταστάσεις αποχέτευσης
07  Εξοπλισμός των χώρων υγιεινής
08  Εγκαταστάσεις παροχής και διανομής θερμότητας (κεντρικές θερμάνσεις)
09  Εγκατάσταση λεβήτων (θερμαντήρων)
10 Συστήματα ελέγχου εγκαταστάσεων
11 Εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού
12 Εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίων καυσίμων
13 Εγκαταστάσεις κλιματισμού και
14 Συντήρηση και επισκευές εγκαταστάσεων
15 Εγκαταστάσεις χρήσης ήπιων μορφών
    Μελέτες μηχανολογικών κτηριακών εγκαταστάσεων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: