Home > ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ / Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Βασικής Μηχανολογίας

Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Βασικής Μηχανολογίας

Fischer Ulrich, Kilgus Roland, Rohrer Werner, Friedrich Naher, Schadlich Peter, Tyroller Hans

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις - ΕΤΕ

Τιμή | € 22,31 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • Copyright 2005
 • Κωδ. Καταλ.2-Α-20
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 77118590
 • Σελίδες 288
 • ISBN 960-331-398-Χ
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789603315984
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 553

Το βιβλίο Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Μηχανολόγου είναι ένα βιβλίο θεωρίας και ασκήσεων στον επαγγελματικό κλάδο της μεταλλοτεχνίας. Προσφέρει γνώσεις υπολογισμών τόσο στα βασικά θέματα όσο και στα ειδικά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν βοήθημα σε σχολές αλλά και για αυτοδιδασκαλία.

Η ύλη αναπτύσσεται κατά διεξοδικό και εποπτικό τρόπο ενώ τόσο στο κείμενο όσο και στις εικόνες έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύοντες κανονισμοί.

Για κάθε θέμα μετά την υπόδειξη του τύπου εφαρμόζεται αυτός με υποδειγματικά παραδείγματα με διάφορες επιλύσεις. Ακολουθούν προβλήματα και πρόσθετες ασκήσεις που αναφέρονται σε περισσότερα κεφάλαια και οι λύσεις τους.

Στα περιεχόμενα του βιβλίου εξετάζονται οι υπολογιστές τσέπης, βασικές γνώσεις τεχνικών μαθηματικών, υπολογισμοί σε μηχανές και συσκευές, υπολογισμοί τεχνικής παραγωγής και ελέγχου, υπολογισμοί σχεδιασμού παραγωγής και υλικών, τεχνική συστημάτων ελέγχου, υπολογισμοί ηλεκτροτεχνίας, ασκήσεις για επανάληψη και ασκήσεις σχεδιασμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Υπολογιστής τσέπης Δομή και πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή τσέπης. Είδη βασικών πράξεων με τον υπολογιστή τσέπης. Εισαγωγή αριθμών Πρόσθεση (+) και αφαίρεση (-). Πολλαπλασιασμός (x) και διαίρεση (/) Υπολογισμοί με τα πλήκτρα λειτουργιών. Πλήκτρο αντίστροφης τιμής 1/x. παρενθέσεις Μνήμη min, m+, m-, mr. Ρίζα ?x. τριγωνομετρικοί αριθμοί ημ, συν, εφ. Δυνάμεις του δέκα. Βασικές γνώσεις τεχνικών μαθηματικών Είδη αριθμών. Συστήματα αριθμών. Δυαδικό σύστημα αριθμών. δεκαεξαδικό σύστημα αριθμών. Ο κώδικας bcd. Μεταβλητές. Είδη βασικών πράξεων. Πρόσθεση και αφαίρεση. Πολλαπλασιασμός , διαίρεση. Μικτές ασκήσεις. Υπολογισμοί με κλάσματα. Είδη κλασμάτων. Μετατροπή κλασμάτων. Υπολογισμοί με κλάσματα. Αναγωγή στη μονάδα, μέθοδος των τριών. Υπολογισμός ποσοστών. Ύψωση σε δύναμη. Εξαγωγή ριζών. Εξισώσεις και τύποι. Εξισώσεις. Τύποι. Το θεώρημα του Πυθαγόρα Υπολογισμοί χρόνων Υπολογισμοί γωνιών Τριγωνομετρικές συναρτήσεις Μονάδες και μεγέθη Μετατροπή μονάδων. Υπολογισμοί με φυσικά μεγέθη. Μήκη Ευθύγραμμα μήκη και υποδιαιρέσεις μηκών. Περίμετρος και υποδιαιρέσεις κύκλου. Αναπτύγματα. Επιφάνειες Επιφάνειες με ευθύγραμμα περιγράμματα. Επιφάνειες με κυκλικά περιγράμματα. Σύνθετες επιφάνειες. Αποκόμματα. Όγκος και μάζα. Όγκος και εξωτερική επιφάνεια. Μάζα και δύναμη βάρους. Υπολογισμός μάζας με τη βοήθεια πινάκων. Γραφικές παραστάσεις. Ιστογράμματα. Κυκλικά διαγράμματα. Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων. Μηχανές και συσκευές Κινηματική. Ομαλή κίνηση. Μεταβαλλόμενη κίνηση. Υπολογισμοί με οδοντοτροχούς. Διαστάσεις οδοντοτροχών με εξωτερική ευθεία οδόντωση. Διαστάσεις οδοντοτροχών με εσωτερική ευθεία οδόντωση. Διαστάσεις οδοντοτροχών με εξωτερική λοξή οδόντωση. Απόσταση αξόνων σε οδοντοτροχούς. Λόγοι μεταδόσεως και κιβώτια ταχυτήτων. Απλός λόγος μεταδόσεως. Πολλαπλοί λόγοι μεταδόσεως. Δυνάμεις. Παράσταση δυνάμεων. Σύνθεση δυνάμεων. Ανάλυση δυνάμεων. Μοχλοί. Ροπή στρέψεως. Νόμοι των μοχλών. Δυνάμεις εδράσεως. Περιφερειακή δύναμη και ροπή στρέψεως. Τριβή. Έργο, ισχύς, βαθμός αποδόσεως. Μηχανικό έργο και ενέργεια. Ο χρυσός κανόνας της μηχανικής. Μηχανική ισχύς 1. Βαθμός αποδόσεως. Τεχνική παραγωγής και ελέγχων Ανοχές διαστάσεων και συναρμογές. Ανοχές διαστάσεων. Συναρμογές. Στοιχεία στατιστικής. Δυνάμεις και ισχείς κατά την κοπή. Δυνάμεις κοπής. Όγκος αποβλήτων ανά μονάδα χρόνου. Ισχύς κοπής. Τεχνική συστημάτων nc. Γεωμετρικά στοιχεία. Διαστάσεις σε συντεταγμένες. Αντικείμενα με ευθύγραμμα περιγράμματα. Αντικείμενα με περιγράμματα κυκλικών τόξων. Κωνική τόρνευση. Διαστάσεις κώνου. Μέθοδος κωνικής τορνεύσεως. Ο διαιρέτης της φρεζομηχανής. Αμεση διαίρεση. Έμμεση διαίρεση. Διαφορική διαίρεση. Φρεζάρισμα ελικοειδών αυλάκων. Συγκόλληση με τήξη. Διατομή ραφής και κατανάλωση ηλεκτροδίων στην ηλεκτροσυγκόλληση τόξου. Κατανάλωση τεχνικής φύσεως αερίων. Υπολογισμός χρόνου συγκολλήσεως κατά τη συγκόλληση τήξεως με αέριο. Κοπή και διαμόρφωση σε πρέσες. Θέση του πίρου στερεώσεως. Χάρη εμβόλου - κοπτικού δακτυλίου. Εκμετάλλευση υλικού. Υπολογισμός αναπτύγματος κεκαμένων τεμαχίων. Διάμετρος αρχικού δίσκου στη βαθιά κοίλανση. Φάσεις κοιλάνσεως και λόγοι κοιλάνσεως. Πρέσες εκκέντρου και στροφάλου. Ελαστική επανάταξη κατά την κάμψη. Διαστάσεις πρώτης ύλης για τεμάχια από σφυρηλασία ή συμπίεση. κωνικότητα σε μοδέλλα και τύπους. Σχεδιασμός παραγωγής Χορηγούμενος χρόνος. Κύριος χρόνος κοπής. Τόρνευση. Διάτρηση, βύθισμα, γλύφανση. Φρεζάρισμα. Λείανση. Ηλεκτροδιάβρωση. Υπολογισμός κόστους. Υπολογισμός αμοιβής. Υλικά Θερμότητα. Θερμοκρασία. Μεταβολή μήκους και όγκου. Συστολή (τράβηγμα). Θερμότητα. Αντοχή υλικών. Καταπόνηση σε εφεκλυσμό. Καταπόνηση σε θλίψη. Καταπόνηση σε επιφανειακή τάση. Καταπόνηση σε διάτμηση και κοπή υλικών. Καταπόνηση σε κάμψη. Ο νόμος του hooke. Τεχνική συστημάτων ελέγχου Πίεση και δύναμη εμβόλου. Πίεση, μονάδες πιέσεως. Πίεση αερίων σε κλειστούς χώρους. Διάδοση της πιέσεως και δύναμη εμβόλου. Υπολογισμοί με υδραυλικούς μηχανισμούς. Υδραυλική πρέσα. Ταχύτητα εμβόλου και ταχύτητα ροπής. Υπολογισμός ισχύος στα υδραυλικά συστήματα. Υπολογισμοί με πνευματικούς μηχανισμούς. Κατανάλωση αέρα πνευματικών κυλίνδρων. Λογικές συζεύξεις. Βασικές λειτουργίες. Σύζευξη πολλών βασικών λειτουργιών. Ηλεκτροτεχνία Ο νόμος του ohm. Σύνδεση αντιστάσεων. Αντίσταση αγωγών. Ηλεκτρική ισχύς. Ηλεκτρική ενέργεια. Μετασχηματιστής. Ασκήσεις για επανάληψη και εμβάθυνση Ασκήσεις σχεδιασμού μηχανισμών Μηχανισμός προώσεως μιας φρεζομηχανής cnc. Ανυψωτική μονάδα. Αντλία οδοντοτροχών. Υδραυλικός σφιγκτήρας. Προοδευτικό εργαλείο κοπής. Εργαλείο βαθιάς κοιλάνσεως.