Home > ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση

Η Νευροεπιστήμη στην Εκπαίδευση

Τι πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης

Linda L. Lyman

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 15,00 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • Copyright 18/11/2019
 • Κωδ. Καταλ.6-Ε-270
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 86198610
 • Σελίδες 256
 • ISBN 978-960-508-264-2
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789605082642
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr

Το βιβλίο περιλαμβάνει μερικά από τα ευρήματα της νευροεπιστήμης που έχουν σχέση με τη μάθηση στη σχολική τάξη και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που ασκούν ηγε­σία προσανατολισμένη στη μάθηση. Κάθε ένα από τα 24 κεφάλαια του βιβλί­ου απαντά σε μια ερώτηση σχετική με το ευρύτερο πλαίσιο της μάθησης, και προσφέρει πρακτικές προτάσεις για την εφαρμογή των ευρημάτων της νευροεπιστήμης στις σχολικές τάξεις.

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι ενότητες, στις οποί­ες περιέχονται αυτοτελή, σύντομα κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων μπορεί να σταθεί απά μόνο του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κεντρική θέση του βιβλίου αποτελεί η έννοια της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου και οι σημαντικές της επιπτώσεις στα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη νοη­μοσύνη και, κατ' επέκταση, για τη μάθηση. Στην υπόλοιπη θεματολογία του βιβλίου περιγράφονται έννοιες όπως: νευρογένεση, νευροδιαγνωστικότητα, μνήμη, φυσική κατάσταση του εγκεφάλου, συναίσθημα και μάθηση, άγχος, φτώχια και εγκέφαλος, κίνηση, διγλωσσία, πολυδιεργασία, τέχνες και εγκέφα­λος. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη σημασία της γνώσης των ευρημάτων της νευροεπιστήμης για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να ενισχύσουν τη μάθηση και να προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Ενότητα Ι: Μάθηση

1.  Πώς μπορεί να βελτιωθεί η μάθηση; Linda L. Lyman
2.  Πώς αλλάζει τις πεποιθήσεις για τη στατική νοημοσύνη η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου; Matthew K. Heid
3.  Πώς βελτιώνει τη μάθηση η μεταγνώση; Jennifer McCoy
4.  Πώς ωφελεί τον εγκέφαλο ενός μαθητή η διγλωσσία; Patricia M. Valente
5.  Πώς επιδρά η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών (πολυδιεργασία) στη μάθηση; Matthew K. Heid

Ενότητα ΙΙ: Ο υγιής εγκέφαλος
6.  Πώς ενισχύει ο ύπνος την υγεία του εγκεφάλου; Stacie M. France
7.  Πώς υποστηρίζουν τη μάθηση τα προγράμματα πρωινού και μεσημεριανού γεύματος στα σχολεία; Brian M. Swanson
8.  Πώς βελτιώνει τη μάθηση η άσκηση; Brian M. Swanson
9.  Πώς ωφελεί τη μάθηση η κίνηση μέσα στη σχολική τάξη; Abigail Larrison
10. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η μνήμη; Linda L. Lyman

Ενότητα ΙΙΙ: Η συναισθηματική σύνδεση
11. Γιατί είναι σημαντικό ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον; Jennifer McCoy
12. Πώς επιδρά το τραύμα και το χρόνιο άγχος στον εγκέφαλο; Stacie M. France
13. Πώς να αναγνωρίσετε και να μειώσετε το άγχος; Jamie L. Hartrich
14. Πώς οι τέχνες καλλιεργούν το συναίσθημα; Patricia M. Valente

Ενότητα ΙV: Ο εγκέφαλος στο σχολείο
15.Πώς η αντίληψη για τη νοημοσύνη μπορεί να κάνει κάποιον εξυπνότερο; Matthew K. Heid
16.Πώς η γνώση για την επιστήμη του εγκεφάλου ,πορεί να βελτιώσει την ανάγνωση; Patricia M. Valente
17.Πώς η γνώση για την επιστήμη του εγκεφάλου μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στα μαθηματικά; Jamie L. Hartrich
18.Πώς μπορούν οι διευθυντές να υποστηρίξουν την επιτυχία των εκπαιδευτικών όταν διδάσκουν μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο; Patricia M. Valente

Ενότητα V: Ηλικία και στάδια του εγκεφάλου
19. Πώς μπορούν οι διευθυντές να βοηθήσουν τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Jamie L. Hartrich
20. Πώς μπορούν οι διευθυντές να βοηθήσουν τους μαθητές γυμνασίου; Stacie M. France
21. Πώς μπορούν οι διευθυντές να βοηθήσουν τους μαθητές λυκείου; Jennifer McCoy

Ενότητα VI: Στο μυαλό ενός διευθυντή
22.  Πώς οι διευθυντές διατηρούν την ενσυνειδητότητα σε δύσκολους καιρούς; Christine Paxson
23.  Πώς μπορούν οι διευθυντές να υποστηρίξουν περιβάλλοντα που καλλιεργούν τη μάθηση; Christine Paxson
24. Πώς μπορεί η επιστήμη του εγκεφάλου να διαμορφώσει την κουλτούρα του σχολείου; Christine Paxson


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ:

Η Δρ. Αγγελική Λαζαρίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ­σης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει σπουδές στα Παιδαγωγικό, Δίπλωμα Κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή-Πρώιμη Παρέμβαση από το Πανεπιστή­μιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή της Προσχολικής Ηλικίας από το Τμήμα Εκπαιδευ­τικής Ψυχολογίας (Πανεπιστήμιο Αλμπέρτα, Καναδάς) και Διδακτορικό στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία από το τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Αλμπέρτα, Καναδάς). Η δρ. Λαζαρί­δου έχει συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου κατείχε τη θέση του Επισκέπτη καθηγητή, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ενώ έχει διδάξει στο
American University of Athens, και στην ΑΣΠΑΙΤΕ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέρο­ντα επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και σχολικής ηγεσίας, ειδικά όσον αφορά την εκπαίδευση και διοικητική επάρκεια των στελεχών εκπαίδευσης (διευθυντών και υποδι­ευθυντών) σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 2013 της απονεμήθηκε υποτροφία από το Αμερικανικό Ίδρυμα Fulbright για ερευνητικούς σκοπούς στο πεδίο αυτό. Η Δρ. Α. Λαζαρίδου έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι εισηγήτρια σεμιναρίων για την ηγεσία και τη διοίκηση σχολικών οργανισμών, και συγγραφέ­ας άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Lyman, L., Strachan, J., & Lazaridou, A. (2012). Shaping Social Justice Leadership: Insights of Women Educators Worldwide. Lanham, MD. Rowman & Littlehead Education. Lazaridou, A. (2014). Reinventing principal preparation in Illinois: A case study of policy change in a complex organization. In Beycioglu, K„ and Pashiardis, P. (eds) Multidimensional Perspectives on Principal Leadership Effectiveness. IGI Global: USA