Home > ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ / Η Εκπόνηση μιας Επιστημονικής Εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Η Εκπόνηση μιας Επιστημονικής Εργασίας με τη χρήση των Τ.Π.Ε.

Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Μενέλαος Σαρρής

Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Τιμή | € 14,00 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • Copyright 31/05/2017
 • Κωδ. Καταλ.6-Ε-199
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 68405729
 • Σελίδες 236
 • ISBN 978-960-508-179-9
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789605081799
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 440

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οδηγό ορθής πρακτικής για τη σύνταξη επιστημονικών - ακαδημαϊκών εργασιών. Σ’ αυτό περιγράφονται και αναλύονται τα σημαντικότερα από τα στοιχεία που βοηθούν στην οργάνωση και στη μορφοποίηση μιας εργασίας, δηλαδή θέματα που αφορούν τον τρόπο που οργανώνεται σωστά μία επιστημονική εργασία από πλευράς δόμησης και περιεχομένου, συμβουλές για την ορθή διαμόρφωση του κειμένου, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται παραπομπές σε διάφορες πηγές προκειμένου να υποστηριχτεί η εργασία αλλά και τον τρόπο παράθεσης των βιβλιογραφικών αναφορών με βάση το πρότυπο ΑΡΑ.

Ο αναγνώστης μελετώντας το παρόν εγχειρίδιο, θα συναντήσει επίσης, βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής έρευνας και της στατιστικής, που απαιτούνται για να συγγράψει επιτυχώς μία επιστημονική εργασία, όπως είδη έρευνας, τρόπους συλλογής δεδομένων, μεθόδους δειγματοληψίας και ζητήματα σχετικά με το μέγεθος του δείγματος αλλά και τρόπους – κριτήρια στατιστικής ανάλυσης, στις περιπτώσεις ποσοτικών δεδομένων.
 
Έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία της εκπαιδευτικής έρευνας και της στατιστικής να παρουσιαστούν εκλαϊκευμένα και με τρόπο απλό, χωρίς ωστόσο απώλειες από επιστημονικής άποψης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους από μη ειδικούς στη μεθοδολογία έρευνας ή της στατιστικής. Επίσης, η έκταση των στοιχείων αυτών περιορίζεται στα απαραίτητα, ώστε ο συγγραφέας μιας επιστημονικής εργασίας να καταφέρει χωρίς απώλεια χρόνου να τεκμηριώσει την εργασία με τον καλύτερο τρόπο.
 
Ο σχεδιασμός που γίνεται μέσα από το εγχειρίδιο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των πιο συνηθισμένων τύπων εργασιών που απαντούμε σήμερα. Το περιεχόμενο υποδιαιρείται θεματικά σε δύο μέρη.
 
Στο πρώτο τμήμα, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια αναλύονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη μορφολογία της εργασίας, τη θεμελίωση του θεωρητικού πλαισίου, τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, και τη συγγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ΑΡΑ.
 
Στο δεύτερο τμήμα γίνεται παρατίθενται οδηγίες για τους τρόπους στατιστικής ανάλυσης των ποσοτικού τύπου δεδομένων. Στο τμήμα αυτό έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε οι υποδείξεις για τον τρόπο επιλογής των κριτηρίων ανάλυσης των δεδομένων αλλά και ερμηνείας των αποτελεσμάτων να απαιτούν απλές - βασικές γνώσεις στατιστικής. Για το σκοπό αυτό, κάποιες βασικές έννοιες παρατίθενται εκλαϊκευμένα στο 1ο μέρος και με πιο αυστηρούς όρους στατιστικής στο 2ο μέρος.
 
Δύο σημαντικά προβλήματα, τα οποία συνήθως απασχολούν τους αρχάριους στη στατιστική και στη συγγραφή επιστημονικών εργασιών, είναι:
 
(α) Ο τρόπος ερμηνείας και παρουσίασης των στατιστικών αποτελεσμάτων. Αυτός αναλύεται όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά με παραδείγματα στο 2ο τμήμα του εγχειριδίου.
 
(β) Το είδος του στατιστικού κριτηρίου που θα πρέπει να εφαρμοστεί κάθε φορά. Στο παράρτημα που ακολουθεί το 2ο τμήμα, έχει γίνει μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης με δενδροειδούς μορφής απεικόνιση, έτσι ώστε εύκολα να είναι δυνατός ο εντοπισμός του ορθού κριτηρίου, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων ποσοτικής μορφής που έχουν καταγραφεί στο στατιστικό πακέτο SPSS.
 
Με τη μελέτη του παρόντος εγχειριδίου, φιλοδοξούμε ότι ο ερευνητής που επιθυμεί να συνθέσει μια επιστημονική εργασία θα βρει ένα συγκεντρωμένο ένα υποστηρικτικό υλικό για όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τη δόμησή της και τον τρόπο παρουσίασης του κειμένου που θα συγγράψει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργαστεί

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΚΕΦ. 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1          Τα διακριτά τμήματα της εργασίας
1.2          Η έκταση της εργασίας και των τμημάτων της
1.3          Παραθέσεις
1.4          Το πρόβλημα της λογοκλοπής
1.5          Γενικοί κανόνες συγγραφής      
 
ΚΕΦ. 2: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
2.1          Τρόπος εργασίας για την κατασκευή του Θεωρητικού Πλαισίου
2.2          Οι μηχανές αναζήτησης
2.3          Η προτεραιότητα στις υποστηρικτικές πηγές
 
ΚΕΦ. 3: Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1          Τα διακριτά τμήματα της εργασίας
3.2          Τα κυριότερα μέσα – τεχνικές συλλογής δεδομένων
3.3          Ο πληθυσμός και το δείγμα – Η δειγματοληψία
 
ΚΕΦ. 4: ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΑ
4.1          Η μορφή της εργασίας με βάση το πρότυπο ΑΡΑ
4.2          Οι παραπομπές και οι αναφορές στο σύστημα ΑΡΑ
4.3          Οι βιβλιογραφικές αναφορές σε βιβλία
4.4          Οι βιβλιογραφικές αναφορές σε επιστημονικά περιοδικά
4.5          Οι βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλου τύπου πηγές
 
ΜΕΡΟΣ 2ο
 
ΚΕΦ. 5: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
5.1          Κλάδοι της στατιστικής
5.2          Βασικές στατιστικές έννοιες
5.3          Πληθυσμός και δείγμα
5.4          Εγκυρότητα και αξιοπιστία
 
ΚΕΦ. 6: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
6.1          Δείκτες – μέτρα κεντρικής τάσης
6.2          Δείκτες – μέτρα διασποράς
6.3          Μέτρα ασυμμετρίας
6.4          Η κανονική κατανομή
6.5          Έλεγχος ερευνητικών ερωτημάτων - υποθέσεων
6.6          Παρουσίαση πληροφοριών
 
ΚΕΦ. 7: ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
7.1          Επιλογή στατιστικού κριτηρίου
 
ΚΕΦ. 8: ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
8.1          Παραμετρικά κριτήρια
8.2          Μη παραμετρικά κριτήρια
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser )
 

( σε περίπτωση που δεν σας εμφανίζονται τα αρχεία, χρησιμοποιήστε άλλον browser ) 

 

Ο Χρήστος Θ. Παναγιωτακόπουλος είναι Μαθηματικός, Δρ. Επιστημών Αγωγής (Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας), με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το διδακτικό του έργο συνδέεται με διάφορα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την παραγωγή, τη χρήση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και έχει συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας αρκετών ερευνητικών προγραμμάτων ως επιστημονικός υπεύθυνος, ερευνητής, τεχνικός σύμβουλος και προγραμματιστής, μέσα από τα οποία παρήχθη εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι συγγραφέας βιβλίων σχετικών με η/υ και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και αρκετών δημοσιευμένων μελετών σχετικών με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Από το 2001 είναι μέλος ΔΕΠ του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου και διδάσκει έως σήμερα μαθήματα σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση.
 
Ο Μενέλαος Ε. Σαρρής είναι εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bristol (UK) και είναι Δρ. Επιστημών Αγωγής (Πανεπιστήμιο Πατρών). Εργάζεται από το 2002 ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι εστιασμένα στη μάθηση της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, στη χρήση των Τεχνολογιών, στην αξιολόγηση του γραπτού λόγου, στην εκπαιδευτική έρευνα, στη στατιστική ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων. Έχει λάβει μέρος ως ερευνητής σε αρκετά προγράμματα για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση του γραπτού λόγου, για τη χρήση των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, όπως επίσης, για τη συλλογή και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Είναι συγγραφέας δημοσιευμένων μελετών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, σχετικών με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Είναι κριτής και μέλος της Συντακτικής Ομάδας (Editorial Board) διαφόρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών.