Home > ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ / Ελληνική Γραμματεία

Ελληνική Γραμματεία

Γούναρης Α. Αναστάσιος

Μακεδονικές

Τιμή | € 12,17 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
 • Copyright 2000
 • Κωδ. Καταλ.4-Α-10
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 12901
 • Σελίδες 160
 • ISBN 960-319-170-1
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789603191704
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 319

Με τις παραδόσεις που αρχίζουν, επιδιώκεται να δοθεί - όσο γίνεται πιο συνοπτικά, αλλά και ολοκληρωμένα - η εικόνα της Ελληνικής Γραμματείας από το πρωτοφανέρωμά της ως το 1922, καθώς και η έννοια και άλλα βασικά στοιχεία των ειδών του λόγου - λογοτεχνικών και μη. Η σημασία της πραγματοποίησης του πρώτου σκοπού είναι αυτονόητη πρόκειται για τη δική μας, την εθνική μας γραμματεία έπειτα, ένα μέρος από τη γραπη αυτή παράδοση - πέρα από το εθνικό-προκαλεί ενδιαφέρον υπερεθνικό, παγκόσμιο, πανανθρώπινο. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει εδώ κάπως περισσότερο είναι να εξηγήσουμε τη σημασία της επίτευξης του δεύτερου σκοπού.

Η γνώση των Ειδών του Λόγου είναι απαραίτητη σε κάθε συγκροτημένο πνευματικά άνθρωπο, όπως είναι και ο Εκπαιδευτικός. Για να έχει κανείς ακριβέστερη εικόνα του συγχρόνου και των παλαιότερων πολιτισμών για ν'' αντιληφθεί σαφέστερα τον επίπονο αγώνα του ανθρώπου να εκφράσει με το λόγο το "ωραίο" στην Τέχνη, το "αληθινό" στην Επιστήμη και το "αγαθό" στην Ηθική· για να μυηθεί προπάντων στην ομορφιά της λογοτεχνίας (εθνικής και ξένης) και - γενικότερα -για να μορφώσει την ψυχή και το πνεύμα του, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ποια είναι αυτά τα είδη, κάτω από ποιες συνθήκες γεννήθηκαν, ποιοι υπήρξαν οι δημιουργοί και οι κυριότεροι εκπρόσωποι καθενός από αυτά, καθώς και διάφορα άλλα βασικά τους στοιχεία. Εξάλλου, αν ο απλός αναγνώστης περιορίζεται, όταν "διαβάζει κάτι", να διεγείρεται και να λειτουργεί συναισθηματικά, λογικά ή ηθικά, ο μορφωμένος θεωρεί αναγκαίο να γνωρίζει και τους λόγους αυτής ή εκείνης της εσωτερικής διεργασίας. Σε τούτο συμβάλλει οπωσδήποτε και η γνώση της ιδιοσυστασίας και άλλων βασικών στοιχείων των ειδών που θα μας απασχολήσουν.

Και τη γνώση αυτή, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της παρουσίασης των Ελληνικών Γραμμάτων, επιδιώκει να προσφέρει το διδακτικό αυτό εγχειρίδιο, γραμμένο συμφωνά με το (ωρολόγιο και αναλυτικό) πρόγραμμα της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργούν Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ). Ο διδάσκων ευελπιστεί ότι η μελέτη του και η προσεκτική παρακολούθηση της διδασκαλίας , που θα γίνεται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κατάλληλων για κάθε περίπτωση κειμένων, θα συντελέσουν στην εκπλήρωση των σκοπών που προδιαγράφτηκαν. ( Μετά την έγκριση του και από το ΚΕΜΕ, το παρόν βιλίο εκδόθηκε πολλές φορές στο διάστημα 1978-1999, και για σπουδαστική χρήση, από τη ΣΕΛΕΤΕ και τον ΟΕΔΒ. Η παρούσα έκδοση γίνεται από το αρχικό κείμενο με το μονοτονικό σύστημα και με ελάχιστες απαραίτητες αλλαγές.)

Η Τέχνη: έννοια και σημασία, Οι Καλές Τέχνες ,Η Λογοτεχνία. Σημασία του Λόγου - Γραμματεία και Λογοτεχνία. Γένη και Είδη του Λόγου. Διάρκεια και διαίρεση της Ελληνικής Γραμματείας, Αξιολόγηση της Ελληνικής Γραμματείας,

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (1580 π. Χ. -330 μ.Χ.)

Πρωτοϊστορία (1580 -1110 π.Χ.)

Ποιητική ή Αρχαϊκή φάση (1100 - 479 π.Χ.),

Κλασική ή Αττική φάση (479 - 323 π.Χ.),
Αλεξανδρινή ή Ελληνιστική φάση (323 - 30 π.Χ.),
Ελληνορωμαϊκή φάση (30 π.Χ. - 330 μ.Χ.),

Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματεία (330-1453 μ. Χ.),
Η ποίηση, Ο πεζός λόγος, Αξιολόγηση,

Νέα Ελληνική Γραμματεία (1000-Σήμερα),
Φάσεις της νέας ελληνικής γραμματείας.

Πρώτη φάση (1000-1453) - Γραμματεία του βυζαντινού ελληνισμού ή της προετοιμασίας,

Δεύτερη φάση (1453-1821) - Γραμματεία του υπόδουλου ελληνισμού ή της εποχής της δοκιμασίας, Εισαγωγή στη γραμματεία του ελληνισμού κατά την τουρκοκρατία, Η γραμματεία του δυτικοκρατούμενου ελληνισμού, Η δημοτική ποίηση, Η λοιπή παραγωγή του υπόδουλου ελληνισμού, Γενικά, Ο ποιητικός λόγος, Ο πεζός λόγος,

Τρίτη Φάση (1821-1922) - Γραμματεία του νεότερου ελληνισμού,
Οι Φαναριώτες και η Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή, Η Επτανησιώτικη λογοτεχνία, Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή, Η ποίηση, Ο Κωστής Παλαμάς, Σύγχρονοι με τον Παλαμά ποιητές, Η πεζογραφία, Το θέατρο.