Τεχνολογία Ξύλου

Κακαράς Ιωάννης

Ίων

Τιμή | € 26,37 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • Copyright 2009
 • Κωδ. Καταλ.1-Θ-74
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 122083332
 • Σελίδες 248
 • ISBN 978-960-411-699-7
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789604116997
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Έγχρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 423

Το περιεχόμενο του βιβλίου φιλοδοξεί να καλύψει ένα μέρος του γνωστικού αντικειμένου της Τεχνολογίας Ξύλου. Το ξύλο είναι μια ανανεώσιμη και πολύτιμη πρώτη ύλη με ασύγκριτα πλεονεκτήματα που παράγεται από τα δασικά δέντρα και μπορεί να μας δώσει πληθώρα προϊόντων, μετά από μηχανική και χημική κατεργασία. Είναι όμως και παράλληλα ένα ανισότροπο, πολύπλοκο και δύσκολο υλικό. Υπάρχουν εκατοντάδες είδη ξύλου με διαφορετικές φυσικές, μηχανικές και χημικές ιδιότητες. Για τους λόγους αυτούς η σωστή αξιοποίησή του απαιτεί την τήρηση κανόνων τεχνολογίας και τη γνώση της δομής και των ιδιοτήτων του. Η ύλη του συγγράμματος κατανέμεται σε 9 κεφάλαια.

Το 1ο κεφάλαιο συνδέει την παραγωγή του ξύλου στο δάσος με τη σωστή αξιοποίησή του παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές και τεχνικές της υλοτομίας και μεταφοράς του ξύλου από το δάσος στη βιομηχανία.

Το 2ο κεφάλαιο παρουσιάζει τα προϊόντα στύλων και πασσάλων που διατηρούν τη στρογγυλή μορφή του κορμού.

Στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται η τεχνολογία πρίσης , ο μηχανολογικός εξοπλισμός του πριστηρίου ξυλείας και η οργάνωση των επιμέρους τμημάτων του, της κορμοπλατείας, του κυρίως πριστηρίου και της πριστοπλατείας.

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι φυσικής και τεχνικής ξήρανσης του ξύλου και αναλύεται η εφαρμογή των προγραμμάτων τεχνητής ξήρανσης και η αποφυγή των σφαλμάτων που μπορεί να παρουσιασθούν.

Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται οι τεχνολογίες άτμισης της ξυλείας και καμπύλωσης του ξύλου με σκοπό την παραγωγή καμπυλών στοιχείων επίπλου.

Οι μέθοδοι εμποτισμού του ξύλου με διάφορες εμποτιστικές ουσίες και οι επιτρεπόμενες εφαρμογές του εμποτισμένου ξύλου αναλύονται στο 6ο κεφάλαιο .

Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται το θέμα της ποιότητας και της πιστοποίησης της στρογγυλής και πριστής ξυλείας διαφόρων τύπων, ανάλογα με το είδος και τις εφαρμογές του ως δομικό υλικό ή σε κατασκευές και έπιπλα.

Στο 8ο κεφάλαιο αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε ότι αφορά τα προϊόντα πριστής ξυλείας.

Τέλος, στο 9ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι ξυλοφύλλων, οι μέθοδοι παραγωγής και οι εφαρμογές τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Συγκομιδή ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων.

Ξύλινοι στύλοι-πάσσαλοι. Πριστή ξυλεία. Ξήρανση ξυλείας.

Ατμιση ξύλου.

Εμποτισμός του ξύλου.

Ποιότητα και πιστοποίηση ξυλείας.

Η πριστή δομική ξυλεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ξυλόφυλλα