Ηλεκτροτεχνία 1

Κολλιόπουλος Νίκος, Λόης Ηλίας

Ίων

Τιμή | € 27,39 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • Copyright 2010
 • Κωδ. Καταλ.1-Ζ-07
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 59363673
 • Σελίδες 368
 • ISBN 960-405-687-5
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789604114917
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 620

Τα στοιχεία που αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης, τη δομή και τη στάθμη του βιβλίου αυτού είναι:

Α) Επειδή τα θέματα της Ηλεκτροτεχνίας ως μάθημα διδάσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, οι σπουδαστές δεν διαθέτουν γνώσεις ανώτερων Μαθηματικών (διανυσματικός λογισμός, διαφορικές εξισώσεις, κ.λ.π.) που είναι απαραίτητες για αυστηρότερη μαθηματική παρουσίαση της ύλης. Έτσι οι σχέσεις των πεδίων, ηλεκτροστατικού και στάσιμου μαγνητικού, έχουν δοθεί με πιο απλά μαθηματικά, χωρίς όμως να παρεκκλίνει από το επίπεδο της ανώτερης βαθμίδας.

Β) Για τον ίδιο λόγο, δεν υπάρχει επάρκεια γνώσεων του Ηλεκτρισμού από την πλευρά της Φυσικής.

Θεωρήσαμε έτσι αναγκαίο να περιλάβουμε μεγαλύτερη ύλη στην εισαγωγή του βιβλίου που αναφέρεται στις βασικές αρχές του ηλεκτρισμού.

Γ) Κρίθηκε σκόπιμο να παραληφθούν ορισμένα κομμάτια ύλης που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος, επειδή αυτά ανήκουν σε άλλα βασικά μαθήματα των Ηλεκτρολόγων Εφαρμογής όπως π.χ. στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις ηλεκτρικές μετρήσεις κ.λπ.

Σε όλο το βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν με σχολαστικότητα οι μονάδες που ανήκουν στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων "S.I." Το σύστημα S.I. έχει γίνει αποδεκτό σε διεθνή κλίματα και χρησιμοποιείται απ'' όλους τους κλάδους της Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστημών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Θεμελιώδεις ηλεκτρικές έννοιες,
εισαγωγή στα ηλεκτρικά κυκλώματα,
συστηματικές μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων,
ειδικά θέματα ανάλυσης κυκλωμάτων,
θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων,
στάσιμο μαγνητικό πεδίο, μαγνητικά κυκλώματα,
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή,
ηλεκτροστατικό πεδίο, πυκνωτές και διηλεκτρικά,
μεταβατικά φαινόμενα σε απλά κυκλώματα Σ.Ρ.,
εισαγωγή στο εναλλασσόμενο ρεύμα,
Ανακεφαλαίωση.
Ασκήσεις.