Αυτοματισμοί

Κοτζάμπασης Μιχάλης

Ίων

Τιμή | € 19,91 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • Copyright 1998
 • Κωδ. Καταλ.1-Ζ-52
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος
 • Σελίδες 272
 • ISBN 960-405-846-0
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό A/M
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 539

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Γενικά. Ανάλογα με το είδος του φορέα. Ανάλογα με το αίτιο που προκαλεί τους φορείς. Κρυσταλλοδίοδοι. Δίοδοι P-N. Τρανζίστορ. Τρανζίστορ ισχύος. Τρανζίστορ δύο βάσεων. Θυρίστορ. Diac. Triac.Το triac σαν διακόπτης Ε.Ρ. Ερωτήσεις.

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Γενικά. Ανορθωτικά συστήματα. Απλή ανόρθωση. Πλήρης ανόρθωση. Ανόρθωση γέφυρας. Είδη ανορθωτών. Μεταλλικοί ή ξηροί ανορθωτές. Σταθεροποίηση τροφοδοτικού. Ερωτήσεις.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ Γενικά. Ταξινόμηση βαλβίδων. Μηχανισμός κίνησης της βαλβίδας. Απομονωτικές βαλβίδες. Αυτόματες βαλβίδες ελέγχου. Βαλβίδες μείωσης πίεσης. Βαλβίδες ύψους. Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. Ηλεκτροκίνητες βαλβίδες. Πνευματικές βαλβίδες. Ερωτήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ-ΡΕΛΑΙ Γενικά. Ρελαί επιτήρησης τάσης. Ρελαί επιτήρησης έντασης. Θερμικά ρελαί υπερφώτησης. Θερμικά ρελαί τηκομένου μίγματος. Διμεταλλικά ρελαί υπερφόρτωσης. Μαγμητικά ρελαί υπερφόρτωσης. Ρελαί υπερφόρτωσης χρονικού ορίου. Ρελαί ελέγχου. Ρελαί διακοπτόμενης λειτουργίας. ρελαί. Ρελαί απόστασης(φάσεων). Ερωτήσεις.

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΟΣ-ΦΩΤΟΚΎΤΤΑΡΑ Διακόπτες τέρματος. Φωτοκύτταρα. Φωτοβολταικά ή ηλιακά κύτταρα. Φωτοεκμπομποί. Φωτοαγωγοί ή φωτοδιακόπτες. Συνδεσμολογία φωτοδιακοπτών. Ερωτήσεις.

ΜΠΟΥΤΟΝ-ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Μπουτόν επαφής. Διακόπτες επιλογής. Πινακίδες ελέγχου. Μπουτόν push-pull. Βηματισμός start. Κυκλώματα ελεγχόμενα με βηματισμό. Βηματισμός με χρήση βοηθητικού ρελαί. Βηματισμός με ρελαί ελέγχου σσε ανάστροφο εκκινητή. Βηματισμός με μπουτόν push-pull. Φρενοδιακόπτες. Φρενοδιακόπτες. Φρενάρισμα κινητήρα για κράτημα μόνο προς μία κατεύθυνση. Εφαρμογή και εγκατάσταση. Περιστροφή κινητήρα. Φρενάρισμα με χρησιμοποίηση χρονορελαί. Προστασία του κινητήρα από το απότομο φρενάρισμα. Ερωτήσεις.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Πιεζοστάτες. Πιεζοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης. Πιεζόστατες λαδιού διαφορικής πίεσης και χρονικής καθυστέρησης. Θερμοστάτες. Θερμοστάτες χώρου. Θερμοστάτες με αισθητήριο. Θερμοστάτες επαφής. Θερμοστάτες εμβαπτιζόμενοι. Θερμοστάτες αλλοίωσης. Υγροστάτες. Ερωτήσεις.

ΡΕΛΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Γενικά. Υδραυλικά χρονορελαί. Πνευματικά ρελαί. Χρονορελαί με ωρολογιακό μηχανισμό. Χρονορελαί κινητήρα. Ρελαί χρονικής καθυστέρησης πυκνωτού. χρονορελαί. Χρονορελαί RC &quards. Ολοκληρωμένα κυκλώματα χρονικών. Χρονικό 555 σαν DOE. Ερωτήσεις.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Κυκλώματα ελέγχου-Τηλεχειρισμός 129. Μονογραμμικά και πολυγραμμικά κυκλώματα. Διάγραμμα Ladder. Καλωδιακό διάγραμμα. Εγκατεστημένα συστήματα ελέγχου. Ερωτήσεις.

ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ψηφιακή λογική. Πύλη AND. Πύλη OR. Πύλη NOT. Πύλη ΝΟR. Πύλη NAND. Ολοκληρωμένα κυκλώματα. Χρησιμοποίηση των πυλών. Ομαλή λειτουργία των συσκευών. Έλεγχος με μπουτόν start-stop. Ερωτήσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC) Εισαγωγή. Διαφορές μεταξύ κοινού κομπιούτερ και PLC. Βασικά μέρη PLC. Μονάδα τροφοδοσίας. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU)Χωρητικότητα αποθήκευσης μνήμης. Χάρτας μνήμης. Προσωρινές αποθήκες μνήμης. Προσωρινές αποθήκες σημάτων. Κύρια ρελαί ελέγχου. Εσωτερικά ή βοηθητικά ρελαί. Ρελαί μανδάλωσης. Κινητές αποθήκες μνήμης/κατάλογοι. Χρονικά. Αριθμητές. Αριθμητικές λειτουργίες. Μονάδα εισόδων/εξόδων. Χωρητικότητα Ι/Ο. Στοιχείο εισόδου. AC/DC ψηφιακά τμήματα εισόδων. Είσοδοι αριθμητών μεγάλης ταχύτητας και έλεγχος παλμών. Αναλογικές είσοδοι. Στοιχεία εξόδου. AC τμήματα εξόδων. Ρελαί εξόδου. DC τμήματα εξόδων. Προσαρμογή ψηφιακών συσκευών. Προσαρμογή αναλογικών συσκευών. Προγραμματίστριες. Περιφερειακά. Προγραμματισμός ενός PLC. Διάγραμμα Ladder. Προγραμματισμός Ladder. Προγραμματίζοντας επαφές. Περιορισμός διαγραμμάτων Ladder. Περιορισμοί προγραμματισμού. Μέθοδοι προγραμματισμού. Παραδείγματα. Υπορουτίνες. Ερωτήσεις.