Τεχνολογία ISDN

Δομημένη Καλωδίωση - Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Horst Jansen

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις - ΕΤΕ

Τιμή | € 12,17 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
 • Copyright 2000
 • Κωδ. Καταλ.2-Γ-27
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος
 • Σελίδες 80
 • ISBN 960-331-268-1
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Έγχρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 204

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Συνδρομητές στην περιοχή isdn Interface στην περιοχή συνδέσεων. Κωδικοποιήσεις του isdn. Τερματικές συσκευές Αναλογικό τηλέφωνο. Το τηλέφωνο isdn. Τερματική συσκευή fax. Δομικές μονάδες του isdn. Τροφοδοσία των τερματικών συσκευών te. Τεχνική εγκατάστασης στον συνδρομητή isdn συσκευές Υπολογισμός μήκους αγωγών. Μήκη γραμμών για την εγκατάσταση στον συνδρομητή. Μονάδες σύνδεσης για το isdn (πρίζες σύνδεσης) Γενική δομή. Η μονάδα σύνδεσης του isdn iae. Μονάδες σύνδεσης πολλαπλής χρήσης uae. Το μοντέλο σύνδεσης στιβάδων osi Πρωτόκολλο πρόσβασης στο δίκτυο. Πρωτόκολλα εφαρμογής. Στιβάδα μεταφοράς bit, στιβάδα l1 Δομή του συστήματος μεταφοράς bit μεταξύ συνδρομητή και κέντρου διασύνδεσης. Το πλαίσιο S0. Η δομή του πλαισίου S0. Στιβάδα διασφάλισης, στιβάδα l2 Από το d - bit στις μορφές (format) πλαισίων. Δόμηση πλαισίων στην στιβάδα l2. Διαδικασία απόδοσης του tei (terminal endpoint indentifier) (διαχείριση tei) - στιβάδα l2. Πιστοποιημένη ανταλλαγή πλαισίων της στιβάδας l2. Στιβάδα διασύνδεσης, (στιβάδα l3) Δόμηση του πλαισίου στιβάδας - l3. Protokoll - diskriminator PD (διευκρινιστής πρωτοκόλλου). Αναγνώριση σύνδεσης cr (call reference). Τύπος μηνύματος mt (message type). Στοιχεία πληροφορίας ie (information elements). Έλεγχος ακολουθίας κατά την δόμηση και αποδόμηση (μόνο στιβάδα l3). Διερεύνηση ενός πλαισίου της στιβάδας l2 με μηνύματα της στιβάδας  l3. Έλεγχος της μεταξύ κέντρων σύνδεσης Σηματοδοσία στο κεντρικό σύστημα nr. 7. Συνιστώσες του συστήματος σηματοδοσίας nr 7. Μορφές της συνιστώσας μεταφοράς μηνυμάτων mtp. Αναγνώριση κατάστασης και συγχρονισμός της γραμμής σηματοδοσίας. Ανταλλαγή μηνυμάτων για την στιβάδα l3 και για ανώτερες στιβάδες. Έλεγχος σύνδεσης (στιβάδα l3). Υπηρεσιακά γνωρίσματα Πολλαπλός αριθμός κλήσης msn (multiple subscriber number). Αναγνώριση κλήσεων clip (calling line identification presentation). Απόκρυψη αριθμού κλήσης clir (calling line identification restriction). Μεταφορά της τηλεφωνικής συσκευής σε άλλη πρίζα του bus tp (terminal portability). Κλήση σε αναμονή cw (call waiting). Παρακράτηση hold (call hold). Τηλεφωνική συνδιάσκεψη 3 pty (three party service). Ένδειξη τελοχρέωσης aoc (advice of charge). Κλειστή ομάδα χρηστών cug (closed user group). Εκτροπή κλήσεων dss (diversion supplementary service). Αναγνώριση (σύλληψη) κακόβουλων τηλεφωνημάτων mcid (malicious call identification). Διεπιλογή ddi (direct dialling in). Σηματοδοσία από σημείο σε σημείο uus (user - user signalling). Βιβλιογραφία