Home > ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ / Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Aυτοκινήτων Οχημάτων

Επαγγελματικοί Υπολογισμοί Aυτοκινήτων Οχημάτων

Bohner Max, Wolfgang Keil, Leyer Siegfried κ.α.

Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις - ΕΤΕ

Τιμή | € 15,21 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • Copyright 2005
 • Κωδ. Καταλ.2-Β-06
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 59379317
 • Σελίδες 224
 • ISBN 960-331-396-3
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789603313960
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 435

Το βιβλίο "Επαγγελματικοί υπολογισμοί Μηχανικού αυτοκινήτου" γράφτηκε, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονες παιδαγωγικής, σαν βιβλίο διδασκαλίας και ασκήσεων.

Βασίζεται στις βασικές γνώσεις γενικών υπολογισμών, οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο. Σε δύο επόμενα κεφάλαια επιλύονται θέματα που αναφέρονται σε τεχνικούς υπολογισμούς και σε υπολογισμούς σε αυτοκίνητα.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάπτυξη ενός νέου κεφαλαίου που δημιουργήθηκε με ασκήσεις εξετάσεων σε ολοκληρωμένους μηχανισμούς, κάτι που συντελεί στη διασύνδεση των ειδικοτήτων σύμφωνα με την αναδιάταξη της εκπαιδεύσεως στα επαγγέλματα.

Σε κάθε κεφάλαιο αναπτύσσεται μεθοδικά η διδασκόμενη ύλη και συμπληρώνεται με πολλά παραδείγματα, ασκήσεις, εικόνες και παραστάσεις. Οι ασκήσεις δίνουν την ευκαιρία στο μαθητή να εφαρμόσει όσα έμαθε, σε πρακτικές εφαρμογές, ώστε και την ύλη να εμπεδώσει αλλά και να εμβαθύνει στις γνώσεις του. Στους υπολογισμούς χρησιμοποιούνται εξισώσεις μεγεθών (εγγράμματες) κατά DIN 1313. Αυτές τονίζονται ιδιαίτερα. Εκεί, που φαίνεται αναγκαία μία απλοποίηση για την καλύτερη κατανόηση, παρουσιάζονται οι τύποι διαμορφωμένοι με καθορισμένες μονάδες αριθμητικές εξισώσεις κατά DIN 1313Ι και επισημαίνονται ιδιαίτερα με φόντο.

Οι εξισώσεις μονάδων είναι σε γκρι υπόβαθρο. Οι αξιοπρόσεκτες προτάσεις και οι κανόνες υπολογισμών, οι οποίοι είναι σπουδαίοι για το μαθητή. είναι γραμμένες μέσα σε πλαίσιο. Το βιβλίο γράφτηκε για το μαθητευόμενο αλλά και για τον τεχνίτη και σχηματίζει μία μονάδα με τα άλλα βιβλία της σειράς "Βιβλιοθήκη Αυτοκινήτου".

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Υπολογισμοί γενικά Σύστημα αριθμών. Υπολογισμοί με αριθμούς. Υπολογισμοί με κλάσματα. Αναγωγή στη μονάδα ω μέθοδος των τριών. Υπολογισμός ποσοστών. Υπολογισμός τόκων. Υπολογισμοί με τον υπολογιστήρα τσέπης. Υπολογισμοί με χρόνους. Υπολογισμοί γωνιών. Υπολογισμοί με γράμματα. Είδη βασικών υπολογισμών. Υπολογισμός με δυνάμεις. Υπολογισμός με ρίζες. Εξισώσεις. Αναλογίες, υπολογισμοί αναμίξεων. Γραφικές παραστάσεις, διαγράμματα.

Τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Τεχνικοί υπολογισμοί Υπολογισμοί μηκών. Μονάδες μηκών. Κλίμακες. Υποδιαιρέσεις μηκών. Αλυσίδες. Το θεώρημα του Πυθαγόρα Περίμετρος. Ευθύγραμμα αναπτύγματα. Διαστάσεις κώνων. Υπολογισμοί επιφανειών. Μονάδες επιφανειών. Είδη επιφανειών. Υπολογισμοί όγκων. Μονάδες όγκου. Πρισματικά στερεά (ισοπαχή). Πυραμίδες - κώνοι. Κόλουρος κώνος - πυραμίδα. Σφαίρα. Στερεά εκ περιστροφής. Σύνθετα σώματα. Μάζα και πυκνότητα. Δύναμη, βάρος. Φυγόκεντρη δύναμη. Παράσταση δυνάμεων. Σύνθεση δυνάμεων. Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες. Ταχύτητα - επιτάχυνση. Ομαλή κίνηση, μέση ταχύτητα. Περιφερειακή ταχύτητα. Ταχύτητα κοπής. Επιτάχυνση, επιβράδυνση. Υπέρβαση (προσπέρασμα). Μηχανικό έργο, ενέργεια. Μηχανικό έργο. Ενέργεια. Μηχανική ισχύς. Βαθμός απόδοσης. Ροπή στρέψης, μοχλοί. Δυνάμεις στηριγμάτων, δυνάμεις αξόνων. Τροχαλίες, πολύσπαστα. Τριβή. Αντοχή υλικών. Αντοχή σε εφελκυσμό. Αντοχή σε θλίψη. Αντοχή σε διάτμηση. Επιφανειακή πίεση. Υδροστατική - αεροστατική. Πίεση. Υδροστατική πίεση. Ανωση υγρών. Μεταφορά δύναμης υδραυλικά. Ροή με μεταβολή της διατομής. Πίεση και όγκος αερίων. Πίεση, όγκος και θερμοκρασία αερίων. Θερμότητα. Θερμοκρασία και θερμότητα. Μεταβολές κατάστασης. Θερμική διαστολή. Ιμαντοκινήσεις. Απλή μετάδοση κίνησης (απλή ιμαντοκίνηση). Διπλός, πολλαπλός λόγος μετάδοσης ( διπλή ιμαντοκίνηση. Κινήσεις με οδοντωτούς τροχούς. Απλή μετάδοση κίνησης (ένα ζεύγος οδοντοτροχών). Κίνηση με ατέρμονα και κορόνα. Διπλός, πολλαπλός λόγος μετάδοσης (κίνηση με δύο ζεύγη οδοντοτροχών). Διαστάσεις οδοντοτροχών, απόσταση αξόνων. Ανοχές και συναρμογές. Υπολογισμοί σε θέματα αυτοκινήτου Υπολογισμοί με κινητήρες. Κυβισμός. Χώρος καύσης, λόγος συμπίεσης, χώρος συμπίεσης. Μεταβολή της συμπίεσης. Λόγος εμβολισμού (λόγος εμβολισμού - διαμέτρου). Χρονισμός μηχανής. Ταχύτητα εμβόλου. Ταχύτητα αερίων. Λόγος διωστήρα. Πίεση αερίων και δύναμη εμβόλου. Δυνάμεις στο σύστημα διωστήρα - στροφάλου. Παραγόμενο έργο κινητήρα. Ισχύς κινητήρα. Δοκιμαστήριο κινητήρων. Χαρακτηριστικά μεγέθη μηχανών εσωτερικής καύσης. Κατανάλωση καυσίμου. Λόγος αέρα, κατανάλωση αέρα, αναγκαίος αέρας. Κατανάλωση λαδιού λίπανσης. Κατανάλωση θερμότητας του κινητήρα. Ψύξη κινητήρων. Υπολογισμοί στο σύστημα μεταδόσεως κίνησης. Συμπλέκτης (συμπλέκτης τριβής). Κιβώτια ταχυτήτων. Κίνηση στους άξονες, διαφορικά, διαφορικά τύπου "μπλοκέ". Το συνολικό σύστημα κίνησης. Εξωτερικές αντιστάσεις στην κίνηση. Υπολογισμοί στο όχημα. Σύστημα διεύθυνσης. Φρένα. Ηλεκτροτεχνία - ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου. Αντίσταση αγωγών. Νόμος του ohm. Πυκνότητα ρεύματος. Αντίσταση και θερμοκρασία. Πτώση τάσης στους αγωγούς. Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά. Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων. Μικτή σύνδεση αντιστάσεων. Διαιρέτης τάσης. Ηλεκτρική ισχύς στο συνεχές ρεύμα. Ηλεκτρικό έργο. Βαθμός απόδοσης. Μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική ενέργεια. Τριφασικό ρεύμα. Μετασχηματισμός. Συσσωρευτές. Υπολογισμός αγωγών. Γωνίες και χρόνοι κατά την ανάφλεξη. Ασκήσεις εξετάσεων

Όγκος, πυκνότητα, μάζα. Θερμότητα, κατανάλωση ενέργειας. Κινητήρας. Σύστημα κινήσεως. Φρένα. Όχημα. Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου. Ομάδες ασκήσεων για τις απολυτήριες εξετάσεις.