Μηχανική των Ποταμών

Τσόγκας Ε. Χρήστος

Ίων

Τιμή | € 26,37 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • Copyright 2001
 • Κωδ. Καταλ.1-Θ-04
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 14846
 • Σελίδες 400
 • ISBN 960-411-203-1
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789604112031
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 647

Στο βιβλίο αυτό το αντικείμενο της Μηχανικής των ποταμών χωρίζεται σε επτά κεφάλαια με διαφορετικό γνωστικό χαρακτήρα το καθένα, που όμως στο σύνολο τους αποτελούν μια ενότητα.

Αναπτύσσονται αναλυτικά οι μέθοδοι μέτρησης της παροχής από ένα χείμαρρο μέχρι μια γεώτρηση με πίνακες και παραδείγματα, η μεταφορά φερτών υλών, η διευθέτηση των ορεινών ρευμάτων, καθώς και οι συνθήκες ροής στους ποταμούς.

Επίσης αναλύονται θέματα υδρολογίας, τα έργα διευθέτησης της πεδινής κοίτης καθώς και παρουσιάζονται παραδείγματα από ποταμούς και διώρυγες, η μορφολογίας τους και τα χαρακτηριστικά τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ.
Γενικά. Μέτρηση της παροχής από το φορτίο. Μέτρηση της παροχής με βάση την ταχύτητα. Υπολογισμός της παροχής με τη βοήθεια χημικών μέσων. Αλλες ειδικές μέθοδοι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ.
Γενικά. Ομοιόμορφη ροή σε ανοιχτούς αγωγούς. Συστατικά στοιχεία των φερτών υλών. Κίνηση σωματιδίου. Μηχανισμός μεταφοράς-μορφές πυθμένα. Τραχύτητα του πυθμένα. Ποσότητα μεταφερόμενων υλικών. Σταθερές διώρυγες. Τεχνικές μετρήσεων. Μεταφορά φερτών σε χείμαρρους και χειμαρρώδη ρεύματα. Προφύλαξη πλευρικών παροχετεύσεων από την είσοδο φερτών. Έργα απομάκρυνσης των φερτών από διώρυγες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
Εισαγωγή. Επιφανειακή διάβρωση. Γεωλισθήσεις. Έλεγχος των γεωλισθήσεων. Γραμμική διάβρωση. Αναβαθμοί. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΡΟΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΔΕΥΣΗ ΤΟΥΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ.
Παράλληλα έργα. Εγκάρσια έργα. Βοηθητικά τεχνικά έργα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΟΤΑΜΟΙ-ΠΛΩΤΕΣ ΔΙΩΡΥΓΕΣ.
Γενικά. Μορφολογία ποταμών. Προστατευτικά έργα ποταμών. Αναχώματα. Πλωτές Διώρυγες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ