Υδρολογία

Κωτσόπουλος Ι. Σπύρος

Ίων

Τιμή | € 18,25 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΔΟΜΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 • Copyright 2006
 • Κωδ. Καταλ.1-Θ-68
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 14778
 • Σελίδες 224
 • ISBN 960-411-548-0
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789604115488
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Eλληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Eλληνικό
 • Βάρος σε gr 432

Η έκδοση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των βασικών γνώσεων των φοιτητών των πολυτεχνικών, γεωτεχνικών και τεχνολογικών σχολών στο αντικείμενο της υδρολογίας. Κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών υδρολογικών εννοιών και η εμπέδωσή τους με παραδείγματα και πρακτικές ασκήσεις-εφαρμογές.

Το βιβλίο αποτελείται από εννέα κεφάλαια, ένα ειδικό κεφάλαιο πρακτικών επιλυμένων ασκήσεων-εφαρμογών και τέλος το παράρτημα. Ειδικότερα, το κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιγράφει, μεταξύ άλλων, τη σπουδαιότητα και τα πεδία εφαρμογής της σύγχρονης υδρολογίας, ενώ το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στα βασικά στοιχεία στατιστικής ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων.

Ακολουθούν τα κεφάλαια 3 ως 7 όπου αναλύονται χωριστά οι συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου: ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, διήθηση, κίνηση υπογείου νερού, εξάτμιση και διαπνοή και επιφανειακή απορροή. Το κεφάλαιο 8 εστιάζεται στη μέτρηση παροχών υδατορευμάτων καθώς εκτιμάται ως ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για το σχεδιασμό πολλών υδραυλικών έργων.

Στο κεφάλαιο 9 (διόδευση πλημμύρων) αναλύονται οι τεχνικές τις χωροχρονικής εξέλιξης των πλημμύρων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία. Ακολουθεί ειδικό κεφάλαιο με αντικείμενο την παρουσίαση πρακτικών εφαρμογών - επιλυμένων ασκήσεων και σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία. Στο τέλος ( παράρτημα Α) γίνεται εκτενέστερη αναφορά στις μεθόδους εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή Στατιστική Ανάλυση Υδρολογικών Δεδομένων Κατακρημνίσματα - Εδαφική Υγρασία και Διήθηση Υπόγειο Νερό - Εξάτμιση και Διαπνοή Επιφανειακή Απορροή Μέτρηση Παροχής Υδατορευμάτων Διόδευση Πλημμυρών Ασκήσεις Υδρολογίας Υπολογισμός της Εξατμισοδιαπνοής