Home > ΓΕΩΠΟΝΙΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ / Ποιότητα του Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊόντων

Ποιότητα του Γάλακτος και Γαλακτομικών Προϊόντων

Κεχαγιάς Χρήστος

Ίων

Τιμή | € 12,17 Μη διαθέσιμο

 • Κατηγορία ΓΕΩΠΟΝΙΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ
 • Copyright 1997
 • Κωδ. Καταλ.1-Μ-08
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 59394
 • Σελίδες 152
 • ISBN 960-405-775-8
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Έγχρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 271

Η ποιότητα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων περιλαμ­βάνει ένα σύνολο ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν το γάλα και τα προϊόντα του και που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή.

Είναι ένα αρκετά ευρύ θέμα, η προσέγγιση του οποίου μπορεί να γίνει από διάφορες οπτικές γωνίες. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί μια συνολική εικόνα της ποιότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Με τις γνώσεις που έχουν συσσωρευτεί στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια, είναι αδύνατο να καλυφθούν όλες οι πτυχές του θέματος. Ωστόσο, αν και σε αρκετές περιπτώσεις συνοπτικά, στο βιβλίο αυτό καλύ­πτονται θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία, τις προδιαγραφές των προϊόντων, την ανάλυση των κινδύνων για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και τους ελέγχους που γίνονται τόσο σε κρίσιμα σημεία, όσο και στα τελικά προϊόντα.

 

Το βιβλίο αυτό πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο σε όσους σπουδάζουν επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων και θα ήθελαν να αποκτήσουν εξειδικευ­μένες γνώσεις στο αντικείμενο της ποιότητας του γάλακτος, καθώς και σε όσους εργάζονται σε βιομηχανίες γάλακτος και τροφίμων και σε κρατικούς φορείς με αρμοδιότητες σε σχετικά θέματα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Αρχές που Διέπουν τα Συστήματα Ποιότητας

Ποιότητα Νωπού Γάλακτος

Παστεριωμένο Γάλα

Γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση

Ποιότητα Τυριών

Ποιότητα Βουτύρου

Ποιότητα Παγωτών

Ποιότητα Συμπυκνωμένου ή Μερικά Αφυδατωμένου Γάλακτος

Γαλακτοκομικά Προϊόντα υπό τη Μορφή Σκόνης

Έλεγχος των Συνθηκών Υγιεινής των Εγκαταστάσεων των Βιομηχανιών Γάλακτος

Οι Βασικότερες Χημικές Αναλύσεις του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Μέθοδοι Ελέγχου της Μικροβιολογικής Κατάστασης του Γάλακτος

Τρόποι Ανίχνευσης και Ποσοτικού Προσδιορισμού Αγελαδινού Γάλακτος σε Πρόβειο και Γίδινο Γάλα και τα Προϊόντα αυτών

 


Κεχαγιάς Χρήστος

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

 

1.      Πτυχίο της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1968).

2.      Πιστοποιητικό Σπουδών στην Τεχνολογία Γάλακτος του Γεωργικού Πανεπιστημίου Wageningen Ολλανδίας (1972).

3.      Διδακτορικό (Ph.D) στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ohio State University ΗΠΑ (1976).

4.      Μεταδιδακτορικό (Post Doctor), Εκπαίδευση σε θέματα βιοτεχνολογίας στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του National College of Food Technology, University of Reading, Αγγλία (1979).

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 

1.     1971-1972: Netherlands Institute for Dairy Research (NIZO), Ολλανδία

2.     1971-1973: Υπουργείο Γεωργίας, Κτηνοτροφικός Σταθμός, Διαβατά, Θεσσαλονίκη.

3.     1973-1976: Department of Food Science and Nutrition, Ohio State University, ΗΠΑ.

4.     1976-1984: Υπουργείο Γεωργίας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων, Λυκόβρυση Αττικής.

5.     1984-σήμερα: Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ – Αθήνας).

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

(Ερευνητική – Εκπαιδευτική – Διοικητική)

1.     1992-1998: Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ – Αθήνας (το ΤΕΙ – Αθήνας είναι το μεγαλύτερο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει 36 Τμήματα και άνω των 20.000 σπουδαστών).

2.     1992-1998: Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και του Ειδικού Λογ/σμού αξιοποίησης και διαχείρισης κονδυλίων έρευνας και Β’ ΚΠΣ.

3.     1994-1998: Πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΤΕΙ – Αθήνας και υπεύθυνος του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων.

4.     1996-1998: Υπεύθυνος Προγράμματος εκσυγχρονισμού της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ – Αθήνας, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋπολογισμού 1,5 δις.

5.     1988-1992: Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ – Αθήνας (ο αριθμός σπουδαστών του Τμήματος υπερβαίνει τους 1000).

6.     1998-1999: Υπεύθυνος προγράμματος αξιολόγησης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και Πρόεδρος Επιτροπής Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών

7.     1998-2000: Εκπόνηση μελέτης εκπαιδευτικής έρευνας στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με ΚΕΠΕ.

8.     1991 (Ιούλιος): Επισκέπτης Καθηγητής στο Πενεπιστήμιο Humberside, Αγγλία (στα πλαίσια του Erasmus).

9.     1993: Διαλέξεις σε Πανεπιστήμια της Πολωνίας (Olsztyn, Krakow).

10.  1994 (Οκτώβριος): Εκπαίδευση στελεχών βιομηχανικών και Πανεπιστημίων και μελέτη σε βιομηχανία για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας (Uzbekistan).

11.  1999-2006: Εθνικός εκπρόσωπος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus

12.  2000-2004: Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος και Ιδρυτικό της μέλος (1979). Στο Εκτελεστικό Πενταμελές Όργανο της ΕΕΓ συμμετείχα και συμμετέχω επανειλημμένως μετά από εκλογή.

13.  Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από υποβολή προτάσεων, καθώς και Διακρατικών (Αγγλία, Ουγγαρία) χρηματοδοτούμενων από ΓΓΕΤ.

14.  2005-2006: Μόνιμο μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) τίτλων από Ε.Ε.

15.  2005-2006: Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της Ε.Ε. για την υποβολή προτάσεων για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση.

16.  Διεθνής αναγνώριση Ερευνητικού και Επιστημονικού έργου με

-          Περισσότερες από 100 Citations όπως εμφανίζονται στη διεθνή βάση δεδομένων SCISEARCH χωρίς να περιλαμβάνονται αναφορές από τις εργασίες που έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά περιοδικά.

-          Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος με έκδοση σχετικών Μονογραφιών, συμμετοχή σε Συνεδριάσεις του Codex Alimentarius (FAO/WHO).

-          Συμμετοχή σε διάφορες ομάδες εργασίας και υποβολή μελετών ή εισηγήσεων (Κανονισμός Ποιότητας Γάλακτος, Απόβλητα Ελαιουργείων, Χάραξη Ερευνητικής Πολιτικής).

-          Προσκεκλημένος ομιλητής σε Διεθνή Συνέδρια και πρόεδρος ειδικών συνεδριάσεων σε Παγκόσμια Συνέδρια με επιλογή ομιλητών και αξιολόγηση εργασιών (Διεθνούς Ένωσης Αιγοτροφείας, Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος κ.λπ.).

-          Κατά διαστήματα μέλος στο Editorial Board Διεθνών και Ελληνικών περιοδικών (Small Ruminant Research, Egyptian J. of Dairy Science, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος).

-          Παρακολούθηση, ανακοινώσεις εργασιών και συμμετοχή στη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Σεμιναρίων.

-          Αξιολογητής προγραμμάτων Γεωργικής Έρευνας (Υπ. Γεωργίας) και εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΥΠΕΠΘ του ΕΠΕΑΕΚ).

-          Εισηγήσεις σε Σεμινάρια, Συνέδρια, Συνόδους Προέδρων, θεμάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση και πολιτική σε θέματα Παιδείας και Έρευνας.

-          Παρακολούθηση Παγκοσμίων Συνεδρίων για θέματα Παιδείας με συμμετοχή Πρυτάνων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (UNESCO) και Συσκέψεων Πρυτάνεων Γεωργικών Πανεπιστημίων.

-          Διδασκαλία μαθημάτων (Χημείας, Επεξεργασίας Τροφίμων και Προστασίας Περιβάλλοντος) σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master), καθώς και επίβλεψη έρευνας για M. Phil ή Διδακτορικό δίπλωμα.

-          Πιστοποιημένος εκπαιδευτής για διάφορα αντικείμενα στον τομέα των τροφίμων από τον ΕΦΕΤ και το ΕΚΕΠΙΣ και συμμετοχή σε εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1.     Δημοσίευση και ανακοίνωση περίπου 70 ερευνητικών εργασιών σε Διεθνή και Ελληνικά περιοδικά και Συνέδρια.

Λοιπή συγγραφική δραστηριότητα (βιβλία, σημειώσεις για σπουδαστές, συμμετοχή σε συλλογικές εργασίες, Κανονισμός ΕΟΚ 2188/1981 κ.λπ.).