Στοιχεία Υγιεινής

Καλκάνη - Μπουσιάκου Ελένη

Έλλην

Τιμή | € 9,13 Μη διαθέσιμο

 • Κατηγορία ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗ - ΕΝΔΥΣΗ
 • Copyright 2000
 • Κωδ. Καταλ.3-ΣΤ-08
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 110521
 • Σελίδες 111
 • ISBN 960-286-470-2
 • Διαστάσεις 14 x 21
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 158

ΜΕΡΟΣ I
ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ-ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΚΛΑΔΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
- ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ
- ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ
- ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
- ΕΠΙΔΗΜΙΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ
- ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
- ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ
- ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΚΟΚΚΟΙ
- ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
- ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ
- ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
- ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
- ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
- ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ II
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
-ΝΕΡΟ
Α. Μικροβιολογική εξέταση του νερού.
Β. Κύκλος του νερού
Γ. Στοιχεία πόσιμου νερού
Δ. Σκληρότητα νερού
Ε. Χημικές ουσίες στο νερό
ΣΤ. Ασθένειες που μεταδίδονται με το νερό
-ΤΡΟΦΙΜΑ
Α. Αλλοιώσεις τροφίμων
Β. Οργανοληπτικός έλεγχος νωπών τροφίμων

ΜΕΡΟΣ III
ΧΩΡΟΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Χώρος αποθήκης
Β. Χώρος αποθήκης με ψύξη
Γ. Χώρος μαγειρικής, παρασκευής και διανομής
Δ. Συστήματα λειτουργίας μαγειρίου
Ε. Τραπεζαρίες
ΣΤ. Συμβουλές για την πρόληψη τροφικών
δηλητηριάσεων
- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ