Μουσική Κίνηση

Παναγιωτίδου Αναστασία

Τελέθριο

Τιμή | € 23,33 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • Copyright 2001
 • Κωδ. Καταλ.5-Τ-041
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 41958269
 • Σελίδες 316
 • ISBN 960-8410-24-Χ
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 600
Η συγγραφέας Μουσικολόγος - Μουσικοπαιδαγωγός με το σύγγραμμα αυτό, πραγματεύεται τις σχέσεις στο χρόνο και στο χώρο που ενυπάρχουν ανάμεσα στη Μουσική και την Κίνηση (ρυθμική γυμναστική, εκφραστική κίνηση, χορός). 
 
Οι σχέσεις αυτές Μουσικών - Κινητικών φαινομένων, αναλύονται από πλευράς θεωρίας, μορφολογίας και αισθητικής, εξετάζονται δε οι μέθοδοι Μουσικοκινητικής Αγωγής. 
 
Με βάση την αναφορά σε μουσικοχορευτικές μορφές της ελληνικής και ξένης λαϊκής παράδοσης, γίνεται μία συνοπτική μουσικολογική μελέτη (ιστορία - μορφολογία) στους κυριότερους χορευτικούς ρυθμούς. Εξετάζεται ο μουσικός ρυθμός ως παράγοντας στη διαμόρφωση του ατόμου. 
 
Γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της Ελληνικής Δημοτικής μουσικής, ο ρυθμός στην Αρχαία Ελλάδα, καθώς επίσης και η σχέση της μουσικής με την Ποίηση και την χορευτική νεοελληνική παράδοση.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1.Μουσικονινητική - Ρυθμική Αγωγή
2.Στοιχεία Μουσικής Θεωρίας
3.Συνδυασμός Μουσικής Κίνησης
4.Α. Η Μουσική στην Ελληνική και Ξένη Λαϊκή Παράδοση
4.Β. Η Ξένη Λαϊκή Παράδοση. Τραγούδι-Χορός