Δημόσιες Σχέσεις

Εξαδάκτυλος Νικόλαος

Έλλην

Τιμή | € 22,26 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2010
 • Κωδ. Καταλ.3-Ι-023
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16332
 • Σελίδες 424
 • ISBN 960-286-126-8
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 682

Για τη συγγραφή του βιβλίου αυτού χρησιμοποιήθηκε όλη η σύγχρονη βιβλιογραφία, ώστε μαζί με τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα να δώσουν, μέσα στα πλαίσια των ωρών διδασκαλίας, μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των δημοσίων σχέσεων στους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε όσους θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τις δημόσιες σχέσεις.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με πρακτικές εφαρμογές διαφόρων εκδηλώσεων των δημοσίων σχέσεων, με φωτογραφικές απεικονίσεις εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων ελληνικών βιομηχανιών και με case studies.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
1. Η φιλοσοφία των δημοσίων σχέσεων

2. έννοια και ορισμός των δημοσίων σχέσεων

3. Ιστορία και ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων

4. Η επικοινωνία δημοσίων σχέσεων

5. Τα μέσα των δημοσίων σχέσεων

6. Κοινή γνώμη

7. Οργάνωση δημοσίων σχέσεων

8. Οι επηρεαζόμενοι από τις δημόσιες σχέσεις

9. Δημόσιες σχέσεις μη κερδοσκοπικών οργανισμών,

10. Διεθνείς δημόσιες σχέσεις

11. Η έρευνα δημοσίων σχέσεων

12. Η χρησιμοποίηση των μέσων για την ανάπτυξη των

13. Πληροφορίες από την κοινότητα υποβοηθητικές των

14. Νομικοί παράγοντες στις δημόσιες σχέσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Πρακτική εφαρμογή των δημοσίων σχέσεων

2. Φωτογραφική απεικόνιση δημοσίων σχέσεων

3. Case studies

4. Cases για συζήτηση και λύση Βιβλιογραφία