Home > ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ / Δημόσιες Σχέσεις 4-Εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων

Δημόσιες Σχέσεις 4-Εφαρμογές Δημοσίων Σχέσεων

Wilcox Dennis, Ault Phillip, Agee Warren

Έλλην

Τιμή | € 12,72 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2001
 • Κωδ. Καταλ.3-Ι-109
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16333
 • Σελίδες 240
 • ISBN 960-286-598-9
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789602865989
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 423

Ένα πολυσύνθετο θέμα αναλύεται σε αυτό το βιβλίο. Οι Εφαρμογές των Δημοσίων Σχέσεων. Ποιες εταιρίες υπάρχουν και πώς είναι οργανωμένες; Πώς χειρίζονται οι Δημόσιες Σχέσεις, πώς οι Διεθνείς Σχέσεις; Ποιος ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα, των Κοινωνικών, Πνευματικών Οργανώσεων; Πώς μπορούν να επηρεάσουν τις Δημόσιες Σχέσεις οι Οργανισμοί Υγείας και οι διάφορες Οργανώσεις Μελών μιας κοινωνίας;

Τέλος, ποια "εκπαίδευση" ολοκληρώνει τις γνώσεις πάνω στο θέμα αυτό. Μέσα από παραδείγματα για προϊόντα Ψυχαγωγίας-Αθλησης και ταξιδιών δίνεται στον αναγνώστη του βιβλίου ο χειρισμός τους στην αγορά μέσα από τις Δημόσιες Σχέσεις.
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Μέρος τέταρτο: εφαρμογή

Κεφάλαιο 14, εταιρίες

Ο ρόλος της εταιρίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας. Η άποψη του κοινού. Τι μπορεί να συμβεί όταν οι επιχειρήσεις παραβλέπουν τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι υπολογιστές απέναντι στους ανθρώπους. Δείγματα ευχαριστίας. Καταναλωτισμός. Δημιουργία καταναλωτικού κινήματος. Ο καταναλωτισμός σήμερα. Η χρήση του μποϊκοτάζ. Η οργή του κοινού αποφέρει αποτελέσματα. Ανάκληση προϊόντος. Επιχειρήσεις και περιβάλλον. Ο ρόλος των δημοσίων σχέσεων. Η "πράσινη" εικόνα. Το πρόγραμμα μιας εταιρίας. Ορισμένα παραδείγματα. Μάρκετινγκ δημοσίων σχέσεων. Σχέσεις επιχειρήσεων - μέσων ενημέρωσης. Οικονομική πληροφόρηση. Ευαισθητοποίηση για τις μειονότητες. Επικοινωνία των υπαλλήλων. Υγεία και διατροφή. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση. Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 15, οι δημόσιες υποθέσεις και η κυβέρνηση
Οι εμπορικές δημόσιες σχέσεις. Οι σχέσεις της κοινότητας. Η φιλανθρωπία των εταιριών. Οι σχέσεις με την κυβέρνηση. Ασκηση πίεσης. Η φύση των ομάδων πίεσης. Το πρόβλημα της επιρροής κατά διαστήματα. Οι επιτροπές πολιτικής δράσης. Οι δημόσιες υποθέσεις στην κυβέρνηση. Η πληροφόρηση του κοινού ενάντια στις δημόσιες σχέσεις. Το πλαίσιο πληροφοριών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Πολιτειακές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του δήμου. Κριτική στις υπηρεσίες πληροφόρησης της κυβέρνησης. Οι δημόσιες σχέσεις και οι πολιτικές εκστρατείες. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση. Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 16, διεθνείς δημόσιες σχέσεις
Ορισμός. Διεθνείς δημόσιες σχέσεις εταιριών. Η νέα εποχή του διεθνούς μάρκετινγκ. Η γλώσσα, ο πολιτισμός και άλλα προβλήματα. Αντιπροσώπευση ξένων εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αντιπροσώπευση των αμερικάνικων εταιριών σε άλλες χώρες. Διεθνείς κρατικές δημόσιες σχέσεις. Ασκηση επιρροής σε άλλες χώρες. Οι δημόσιες σχέσεις εκ μέρους ξένων κυβερνήσεων. Διεθνείς ομάδες δημοσίων σχέσεων. Ξένοι οργανισμοί δημοσίων σχέσεων. Ευκαιρίες σε εργασία διεθνούς επιπέδου. Περιπτωσιολογική μελέτη: η Τουρκία ως ασφαλές καταφύγιο. Περιπτωσιολογική μελέτη: μια εκστρατεία 90 χωρών - θέμα: το dalkon shield. Περιπτωσιολογική μελέτη: Κίνα - θέμα: επιτυχημένες δημόσιες σχέσεις. Περιπτωσιολογική μελέτη: η διαμάχη σχετικά με την παιδική φόρμουλα nestli. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση. Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 17, οργανώσεις μελών
Εμπορικοί σύλλογοι. Ένα τυπικό πρόγραμμα. Ποικιλία προσεγγίσεων. Μια τοπική εκστρατεία. Εργατικά σωματεία. Επαγγελματικοί σύλλογοι. Εμπορικά επιμελητήρια. Ομάδες οικολογικών και κοινωνικών θεμάτων. Μεγάλες οικολογικές οργανώσεις. Μέθοδοι λειτουργίας. Συγκέντρωση πόρων. Οργανώσεις κοινωνικών θεμάτων. Περιπτωσιολογική μελέτη: το τρένο της γης τσουλάει. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση.
Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 18, κοινωνικοί, πνευματικοί οργανισμοί / και οργανισμοί υγείας
Οι προκλήσεις των δημοσίων σχέσεων για φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Οι επτά κατηγορίες των κοινωνικών οργανισμών. Στόχοι των δημοσίων σχέσεων. Ενημέρωση του κοινού. Χρήση των υπηρεσιών. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού. Εθελοντές εργάτες. Συλλογή κεφαλαίου. Οι κίνδυνοι της συλλογής κεφαλαίου. Κίνητρα για εισφορές. Ο ανταγωνιστικός παράγοντας. Οργανισμοί που μοιάζουν. Είδη συλλογής κεφαλαίου. Περιπτωσιολογική μελέτη: ένα μάθημα στη συλλογή - κεφαλαίου. Δημόσιες σχέσεις για τη φροντίδα της υγείας. Οι δημόσιες σχέσεις για τα νοσοκομεία. Ακροατήρια των νοσοκομείων. Ένα δείγμα των προσπαθειών των δημοσίων σχέσεων. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση. Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 19, εκπαίδευση Κολέγια και πανεπιστήμια.
Οι υπηρεσίες ανάπτυξης και δημοσίων σχέσεων. Τα γραφεία πληροφόρησης του κοινού. Η εξυπηρέτηση του κοινού. Υποστήριξη για τους υπεύθυνους προόδου. Δημοτικά και γυμνάσια. Απάντηση στα σύγχρονα θέματα. Η προσέγγιση του κοινού. Περιπτωσιολογική μελέτη: η βιοϊατρική έρευνα και τα δικαιώματα των ζώων. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση. Προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Κεφάλαιο 20, ψυχαγωγία, αθλήματα και ταξίδια
Η χρήση και η κατάχρηση της διαφήμισης. Η καλλιέργεια της προσωπικότητας. Η ατμόσφαιρα μυστηρίου της διασημότητας. Τι είναι αυτό που κάνει τον σταρ; Οι ερμηνείες των ψυχολόγων. Η ευθύνη του ελεύθερου επαγγελματία. Έλεγχος της ζημιάς. Τα ηθικά προβλήματα των διαφημιστών. Διεξαγωγή της εκστρατείας της προσωπικότητας. Συνέντευξη του πελάτη. Προετοιμασία του βιογραφικού του πελάτη. Σχεδίαση της στρατηγικής μάρκετινγκ. Διεξαγωγή της εκστρατείας. Καταγραφή των αποτελεσμάτων. Προώθηση της ψυχαγωγίας. Διαφήμιση για την πώληση εισιτηρίων. Ένα παράδειγμα: διαφήμιση ενός έργου. Η τεχνική σταγόνα - σταγόνα της διαφήμισης. Μια ματιά στη βιομηχανία κινηματογραφικών ταινιών. Διαφήμιση αθλημάτων. Supersports: το super bowl. Προώθηση των ταξιδιών. Τρία στάδια της προώθησης ταξιδιών. Προσέγγιση των κοινών - στόχων. Περίοδοι κρίσης. Ερωτήσεις για επανάληψη και συζήτηση.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία