Γενική Λογιστική

Κοντάκος Γ. Αριστοτέλης

Εκδόσεις Έλλην

Τιμή | € 31,80 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2006
 • Κωδ. Καταλ.3-Κ-01
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16641
 • Σελίδες 520
 • ISBN 960-286-913-5
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789602869130
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 870

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις Γενικές Αρχές της Λογιστικής, που εφαρμόζονται σε όλες τις οικονομικές μονάδες και σκοπεύει στην εκμάθηση της σύγχρονης λογιστικής, στη δημιουργία ερεθισμάτων για παραπέρα μελέτη και στην απόκτηση δυναμικής σκέψης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στους οικονομικούς οργανισμούς.

Εισαγωγή στη Λογιστική Περιουσία
Απογραφή
Ισολογισμός
Οι Μεταβολές των Περιουσιακών Στοιχείων και η Παρακολούθησή τους με Διαδοχικούς Ισολογισμούς
Οι Λογαριασμοί
Τα Λογιστικά Στοιχεία
Βιβλία και Καταστάσεις
Τα Λογιστικά Σφάλματα και η Διόρθωσή τους
Διάκριση των Λογαριασμών ανάλογα με τη Φϋση ή το περιεχόμενο τους
Έννοια και Λειτουργία των Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.
Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων
Λογιστικές Μέθοδοι και Συστήματα
Λογιστική των Υποκαταστημάτων
Λογαριασμοί Τάξεως
Στοιχεία Αναλυτικής Λογιστικής Εκμετάλλευσης
Στοιχεία Διοικητικής Λογιστικής
Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων