Γενική Λογιστική

Καρδακάρης Ν. Κωνσταντίνος

Έλλην

Τιμή | € 34,98 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2001
 • Κωδ. Καταλ.3-Κ-05
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16313
 • Σελίδες 568
 • ISBN 978-960-286-991-8
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789602866627
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Ελληνικό
 • Βάρος σε gr 934

Η εκμάθηση της Λογιστικής αποτελεί τον βασικότερο σπόνδυλο του Οικονομικού Λογισμού. Σπουδαίο ρόλο παίζει η κατάλληλη και συγχρονισμένη διδασκαλία. Τα στοιχεία της διδασκαλίας αυτής είναι: Ο συνδυασμός των Εγγράφων με τα οικονομικά γεγονότα, Ο εμπλουτισμός της διδασκόμενης ύλης με τις σύγχρονες προόδους της επιστήμης, και η αξιοποίηση των όσων διδάσκονται στην πραγματική επιχειρηματική ζωή.

Ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί αυτή η εργασία, αποτέλεσμα όχι μόνο διδακτικής πείρας, αλλά και της πρακτικής εφαρμογής για μια περίπου δεκαπενταετία σε κάθε είδους επιχειρήσεις ιδιωτικού και κυρίως δημόσιου φορέα που προσπαθεί να συγκεντρώσει την επιστημονική τοποθέτηση του κάθε θέματος χωριστά, την απλότητα της προσφοράς, τις νεότερες λογιστικές εξελίξεις και τον συνδυασμό με την πραγματική επιχειρηματική ζωή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Εισαγωγή στη λογιστική,

Έννοια της λογιστικής,

Περιουσία επιχειρήσεων και παρακολούθηση αυτής,

Απογραφή - ισολογισμός,

Μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων,

Λογαριασμοί,

Λογιστικές μέθοδοι και συστήματα,

Εμπορικά - λογιστικά βιβλία και στοιχεία,

Διπλογραφική μέθοδος εγγραφών,

Ανάλυση διακρίσεως των λογαριασμών,

Λογαριασμοί καθαρής περιουσίας,

Λογαριασμοί εξόδων - εσόδων,

Αμιγείς και μικτοί λογαριασμοί,

Περί αποσβέσεων,

Λογαριασμοί εκμετάλλευσης,

Λογιστική αποθεμάτων περί των εμπορευμάτων και των υλικών συσκευασίας,

Οι λογαριασμοί των πελατών - χρεωστών,

Λογαριασμοί γραμματίων,

Λογαριασμοί τάξεως,

Λογαριασμοί συναλλάγματος,

Λογιστικά σφάλματα,

Λογιστικές ενέργειες τέλους χρήσεως,

Άλλα λογιστικά συστήματα,

Λογιστική επιχειρήσεων μετά υποκαταστημάτων,

Λογιστική παραγγελειοδόχων και αντιπροσώπων,

Διάλυση μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης,

Τα λογιστικά σχέδια τα γενικά λογιστικά σχέδια και το ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο,

Η λογιστική και οι Η/Υ,

Γενικές ασκήσεις

Βιβλιογραφία