Επενδύσεις ΙΙ

Αμοιβαία Κεφάλαια,Ακίνητα (Real Estate),Παράγωγα,Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Gitman J. Lawrence, Joehnk D. Michael

Έλλην

Τιμή | € 23,84 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2001
 • Κωδ. Καταλ.3-Κ-62
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16395
 • Σελίδες 364
 • ISBN 960-286-625-Χ
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789602866252
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό Α/Μ
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 694

Αμοιβαία Κεφάλαια

- Ακίνητα (Real Estate)

- Παράγωγα

- Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου

Αλλα δημοφιλή επενδυτικά μέσα.

Αμοιβαία κεφάλαια: έμμεση πορεία προς την αγορά.

Ακίνητη περιουσία και άλλα είδη απτών επενδύσεων.

Επενδύσεις με φορολογικές διευκολύνσεις.

Παράγωγα χρεόγραφα.

Δικαιώματα προαίρεσης: χρηματιστηριακές συμβάσεις με δικαίωμα πώλησης και αγοράς, δικαιώματα προτίμησης και τίτλοι επιλογής.

Εμπορεύματα και χρηματοοικονομικά προθεσμιακά και συμβόλαια.

Διαχείριση επενδύσεων.

Δόμηση χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση και έλεγχος χαρτοφυλακίου.