Διεθνή Οικονομικά

Husted Steven, Melvin Micheal

Έλλην

Τιμή | € 42,40 στο καλάθι

 • Κατηγορία ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • Copyright 2008
 • Κωδ. Καταλ.3-Κ-88
 • Έκδοση
 • Κωδ. Εύδοξος 16350
 • Σελίδες 680
 • ISBN 978-960-286-993-2
 • Διαστάσεις 17 x 24
 • Barcode 9789602869932
 • Εξώφυλλο μαλακό
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Εσωτερικό 2χρωμο
 • Ελλ.ή Μεταφρ. Μεταφρασμένο
 • Βάρος σε gr 1118

Το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις τρέχουσες εξελίξεις της σύγχρονης διεθνούς οικονομίας, και είναι ταυτόχρονα προσιτό στους αναγνώστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές αρχές της Οικονομικής. Για το σκοπό αυτό τα μαθηματικά είναι περιορισμένα μεταθέτοντας τα πιο δύσκολα θέματα στα παραρτήματα.

Το βιβλίο περιλαμβάνει λεξικό οικονομικών όρων (γλωσσάριο) που επεξηγεί τους νέους όρους, αναλύσεις θεμάτων σε ειδικά πλαίσια, πραγματικές περιπτώσεις από τον κόσμο της διεθνούς οικονομίας, που ενισχύουν τα όσα παρουσιάζονται στο κυρίως κείμενο, και μια σειρά ασκήσεων στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

Εισαγωγή στο Διεθνές Εμπόριο
Εργαλεία για την Ανάλυση των Υποδειγμάτων του Διεθνούς Εμπορίου
Το κλασικό υπόδειγμα του Διεθνούς Εμπορίου
Το υπόδειγμα των Heckscher-Ohlin
Εμπειρικοί Έλεγχοι των Υποδειγμάτων Διεθνούς Εμπορίου: Το παράδοξο του Leontief και Νεότερες Έρευνες
Δασμοί
Μη Δασμολογικοί Φραγμοί και Επιχειρήματα υπέρ του Προστατεύσιμου.
Εμπορική Πολιτική: Ιστορία και Πρακτική
Προτιμησιακές Εμπορικές Συμφωνίες
Διεθνές Εμπόριο και Οικονομική Μεγέθυνση
Εισαγωγή στη Διεθνή Χρηματοοικονομική
Το Ισοζύγιο Πληρωμών
Η Αγορά Συναλλάγματος
Τιμές και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες.
Η Ισοτιμία των Αγοραστικών Δυνάμεων
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες,
Επιτόκια και Ισοτιμία Επιτοκίων
Συναλλαγματικός Κίνδυνος,
Προβλέψεις και Διεθνείς Επενδύσεις
Βασικές Θεωρίες του Ισοζυγίου Πληρωμών
Θεωρίες Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
Εναλλακτικά Διεθνή Νομισματικά Συστήματα
Διεθνής Τραπεζική,
Χρέος και Κίνδυνος
Μακροοικονομική
Πολιτική Ανοιχτής Οικονομίας και Προσαρμογή
Λεξικό Ορολογίας